Procedure voor aanmelding – plaatsing – inschrijving leerjaar 1 – 2022-2023

De procedure voor leerjaar 1 Huizermaat 2022-2023 verloopt digitaal en in 3 stappen:

Aanmelding

U meldt uw zoon/dochter voor vrijdag 4 maart 2022 om 12.00 uur digitaal aan op Huizermaat via onze website.

Hiervan ontvangt u een automatische bevestiging in uw mail.

Plaatsing

U ontvangt dinsdag 8 maart na 15.00 uur per e-mail een bericht over de plaatsing.

In deze mail wordt de vervolgstap toegelicht en ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd de leerling nu digitaal in te schrijven en aanvullende informatie te sturen naar de school.

Voor leerlingen waarbij uit de aangeleverde onderzoeksverslagen of door de overdracht van de basisschool blijkt dat er sprake van een zorgvraag is, geldt dat wij vanaf de sluitingsdatum (4 maart 2022) maximaal zes weken nodig hebben om goed te onderzoeken of wij deze leerling kunnen plaatsen.

Inschrijving

U ontvangt een link van ons naar het digitale inschrijfformulier. De inschrijving wordt pas definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen. 

U heeft voor de aanmelding het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd). 

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden of heeft u vragen aan ons, neemt u dan contact op met het secretariaat van Huizermaat via info-hzm@gsf.nl of via telefoonnummer 035 528 70 21.

Alle aanmeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022 om 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst speelt geen rol bij de aanmelding.


Toelatingsnormen 2022

Als uw kind in 2022 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden. 

Advies basisschool:
mavo (of vmbo-t) of mavo/havo (vmbo-t/havo)
havo of havo/vwo-advies
vwo-advies
Aanmelden voor:
mavo/havo-klassen
havo/vwo-klassen
vwo+/gymnasiumklassen

Groeiregulerende maatregelen (evt. loting):

Om drie evenwichtige pijlers in de mavo-, havo- en vwo-stroom te behouden, kan het voorkomen dat wij bij overaanmelding tot loting over moeten gaan. 

We onderscheiden drie aanmeldcategorieën:

Categorie 1:

Broertje/zusje van een leerling die momenteel op Huizermaat zit en/of kind is van een medewerker van de Gooise Scholen Federatie.

Categorie 2:

Leerlingen woonachtig in Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren.

Categorie 3:

Leerlingen die niet behoren tot categorie 1 en/of tot categorie 2. 

  • Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.  
  • Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst, mits er ruimte is, anders wordt er geloot. 
  • Leerlingen uit categorie 3 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1 en 2, nog plaatsen beschikbaar zijn. Deze plaatsen worden op basis van loting toegekend.
NB Eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van een jurist.

Aanmelden na uitloting bij een andere school

Leerlingen die zich na 4 maart aanmelden omdat ze zijn uitgeloot bij de school van hun eerste keuze worden bij ons geplaatst op basis van beschikbaarheid. Hierbij hanteren wij de volgorde van aanmelding, ook het tijdstip dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen telt dan mee. Het originele adviesformulier is dan niet direct noodzakelijk, een kopie volstaat. Conform de afspraak met de CTC (Centrale Toelatingscommissie van de Kring van VO-scholen Gooi en Vechtstreken) mogen uitgelote leerlingen zich vanaf dinsdag 8 maart a.s. vanaf 15.00 uur aanmelden bij een andere school.

Ophoging van het schooladvies

​​Leerlingen worden geplaatst op basis van het definitieve schooladvies. Soms wordt het schooladvies in april/mei opgehoogd n.a.v. de uitslag van de eindtoets. Valt de uitslag van de eindtoets hoger uit, dan kan de basisschool het advies heroverwegen en eventueel aanpassen. De basisschool geeft ouders een aangepast adviesformulier. Met dit formulier kunnen ouders verzoeken om hun zoon/dochter op het hogere niveau te plaatsen. Wij kunnen de leerling echter niet garanderen dat we hem/haar ook in een andere klas op het hogere niveau kunnen plaatsen. Dit gebeurt op basis van beschikbaarheid.

Extra ondersteuningsbehoefte

Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk en het liefst voor maart 2022 een afspraak te maken met de zorgcoördinator Cora Bos (cbos@gsf.nl) om de mogelijkheden van begeleiding te bespreken. In dit gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de aanmelding (4 maart) bekijken wij de dossiers om te zien welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben. Als u zelf nog geen contact met ons hebt opgenomen, nodigen wij u binnen zes weken na aanmelding uit voor een gesprek indien wij meer informatie nodig hebben. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.

Neemt u voor meer informatie contact op met de afdelingsleiders onderbouw 

Lea Oudmaijer loudmaijer@gsf.nl

Marike van Loon mvloon@gsf.nl