procedure voor aanmelding – plaatsing – inschrijving

Arc

U heeft voor de aanmelding het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd) en zijn/haar BSN-nummer.

De procedure tot aanmelden leerjaar 1 Huizermaat 2020-2021 verloopt digitaal en in 3 stappen:

  • U meldt uw zoon/dochter vóór 6 maart 2020 om 12.00 uur digitaal aan op Huizermaat via onze site.
  • Loting, indien nodig, vindt plaats op 9 maart 2020. Ouder(s)/verzorger(s) van uitgelote leerlingen ontvangen maandag 9 maart om 16.00 uur per e-mail bericht hierover.

Ouder(s)/verzorger(s) van ingelote leerlingen ontvangen 10 maart een bericht over de plaatsing per e-mail. In deze mail wordt de vervolgstap toegelicht en ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd de leerling nu digitaal in te schrijven en aanvullende informatie te sturen naar de school.

  • De inschrijving wordt pas definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen.

Heeft u vragen over het digitaal aanmelden of heeft u andere vragen aan ons, neem contact op met het secretariaat van Huizermaat via info-hzm@gsf.nl of via telefoonnummer 035 528 70 21.

Alle aanmeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode van maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart 2020 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst speelt geen rol bij de aanmelding. 

Aanmeldingen die na de aanmeldperiode binnen komen, zullen niet worden meegenomen in de aanmeldprocedure.

 Toelatingsnormen 2020

Als uw kind in 2020 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden. 

Advies basisschool:Aanmelden voor:


mavo (of vmbo-t) of
mavo/havo (vmbo-t/havo)
mavo/havo-klassen


havo of havo/vwo-advies
havo/vwo-klassenvwo-advies

vwo+/gymnasium-klassen

We onderscheiden 3 aanmeldcategorieën én we streven naar 3 evenwichtige afdelingen in de school: mavo, havo, vwo:

Categorie 1:   
Broertje/zusje van een leerling die momenteel op Huizermaat zit en/of kind is van een medewerker van de Gooise Scholen Federatie.

Categorie 2:   
Leerlingen woonachtig in Huizen, Blaricum of Eemnes.

Categorie 3:   
Leerlingen die niet behoren tot categorie 1 en/of tot categorie 2.

  • Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.
  • Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst, mits er ruimte is, anders wordt er geloot.
  • Leerlingen uit categorie 3 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1 en 2, nog plaatsen beschikbaar zijn. Deze plaatsen worden op basis van loting toegekend.

NB

NB

Eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van een jurist.

De volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing, mits uiterlijk voor het einde van de aanmeldperiode is aangemeld.

Indien er ná de inschrijfperiode nog plekken beschikbaar komen op Huizermaat, worden deze eerst aangeboden aan leerlingen die zijn uitgeloot op Huizermaat. Daarna kunnen leerlingen die niet zijn aangenomen bij de school van hun eerste keuze zich aanmelden (in de regio het Gooi kunt u uw kind slechts op één school aanmelden).

Voor de overige aanmeldingen ná de aanmeldperiode geldt dat deze behandeld worden op volgorde van binnenkomst, de aanmeldcategorieën zijn niet van toepassing.

Leerlingen worden geplaatst op basis van schooladvies. Bij een ophoging van het schooladvies in april/mei n.a.v. de uitslag van de eindtoets (CITO/Route8/IEP) heeft de leerling niet automatisch recht op plaatsing in een andere (hogere) afdeling.

Neemt u voor meer informatie contact op met de afdelingsleiders brugklas onderbouw Lea Oudmaijer of Magda van den Belt.

Heeft uw zoon/dochter behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met de afdelingsleiders of zorgcoördinator Cora Bos om de mogelijkheden van begeleiding te bespreken.