Boeken, leermiddelen en kosten

Wat regelt de school:

De school:

 • stelt jaarlijks de (boeken-) leermiddelenlijst samen en stelt deze ter beschikking aan de firma Iddink.
 • organiseert de inname en uitgave van boeken en leermiddelen.
 • voert administratieve afhandeling van de deelnemersbijdrage, excursies en diverse kosten.
 • verleent service aan hen die vragen hebben over of problemen hebben met boeken of andere leermiddelen.

Aan het begin van het schooljaar wordt het leermiddelenpakket naar het huisadres gestuurd.

De nabestellingen worden eveneens naar het huisadres gestuurd.

Schoolboeken verzekering

Het is mogelijk om bij Iddink een verzekering af te sluiten. Dit is een overeenkomst, die geheel tussen de ouder(s) en Iddink is.

De verzekering is voor één schooljaar geldig en vervalt vanaf de dag voor het inleveren van de boeken op school. Meer informatie is te vinden op de website van Iddink.

Om een goede start te maken, heb je een aantal dingen nodig. In het boekje dat je in juni tijdens de kennismakingsmiddag ontvangt, staat een overzicht.

Kosten voor de ouders; ouderbijdrage

Naast de gratis schoolboeken, blijven de volgende onderdelen ten laste van de ouders vallen:

Vaste deelnemersbijdrage

Vaste bijdrage voor iedere klas. Dit kan per klas verschillend zijn.

Vaste excursie en diverse kosten

Dit zijn: Excursiekosten voor verplichte vakken en diverse kosten. De diverse kosten betreffen:

 • Rekenmachine HP Prime, afhankelijk van profiel, vanaf 4-havo, 4-havo IBC en 4-vwo. Deze kan zelf aangeschaft worden bij Scheepstra Drachten.(Informatie via sectie wiskunde).
 • Van eventuele excursies wordt u nog op de hoogte gebracht.

Deelnemersbijdrage keuzevakken

Bijdrage voor keuzevakken.

 • Extra overzicht van excursies van de keuzevakken
 • Vrijwillige ouderbijdrage

Uit de ouderbijdrage worden zaken bekostigd zoals externe sportdagen, sportoriëntatie, ICT-ondersteuning, culturele activiteiten zoals jaarlijks een open podium of een musical, ouder- en leerlingparticipatie, schoolfeesten, Sinterklaas- en Kerstvieringen. De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 65,-. Met toestemming van de Medezeggenschapsraad(MR).


Overeenkomst ouderbijdrage Huizermaat

Lees meer… 

Bestelling boeken/leermiddelen en aflevering

De boeken dienen via deze link door de ouders samen met de leerlingen bij www.iddink.nl besteld te worden. Indien de bestelling tijdig is geplaatst, wordt het boekenpakket voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuisbezorgd. 

Leerlingen die problemen hebben met bestellen kunnen assistentie krijgen van Carien de Jonge. Een nalevering wordt doorgaans thuis afgeleverd. Een uitzondering is dat bij een grootschalige nalevering deze klassikaal wordt uitgedeeld.

Bereikbaarheid

Informatie is te verkrijgen bij Carien de Jonge in het kantoor op de tweede verdieping naast de lift in de bovenbouwvleugel. Het kantoor is elke dinsdag geopend van 10.30 tot 13.30 uur. Voor vragen buiten deze tijd is zij bereikbaar via e-mail (cdjonge@gsf.nl).

Samenstelling commissie

 • Paul Petri (plaatsvervangend rector)
 • Carien de Jonge (contactpersoon naar de ouder(s)/verzorger(s) en de firma Iddink).
 • Hélène Ham (contactpersoon naar secties)
 • Secretariaat (financiële afhandeling van de deelnemersbijdrage en diversen)

MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT OP MET:

Carien de Jonge

Contactpersoon boeken en leermiddelen

cdjonge@gsf.nl
035-528 7021