Boekenfonds

Arc

Wat is de rol van het Boekenfonds?

Het Boekenfonds:

 • stelt jaarlijks de (boeken-) leermiddelenlijst samen en stelt deze ter beschikking aan de firma Iddink.
 • organiseert de inname en uitgave van boeken en leermiddelen.
 • voert administratieve afhandeling van de deelnemersbijdrage, excursies en diverse kosten.
 • verleent service aan hen die vragen hebben over of problemen hebben met boeken of andere leermiddelen.

Aan het begin van het schooljaar wordt het leermiddelenpakket naar het huisadres gestuurd.

De nabestellingen worden eveneens naar het huisadres gestuurd.

Wat heb je nodig in de eerste klas!

Kosten voor de ouders; Ouderbijdrage

Naast de gratis schoolboeken, blijven de volgende onderdelen ten laste van de ouders vallen:

 1. Vaste deelnemersbijdrage

Vaste bijdrage voor iedere klas. Dit kan per klas verschillend zijn.

 1. Vaste excursie en diverse kosten

Dit zijn: Excursie kosten voor verplichte vakken en diverse kosten.

De diverse kosten betreffen:

 • Van eventuele excursie wordt u nog van op de hoogte gebracht.
 • Rekenmachine HP Prime, afhankelijk van profiel, vanaf 4-havo, 4-havo IBC en 4-vwo. Deze kan zelf aangeschaft worden bij Scheepstra Drachten.

(Informatie via sectie wiskunde).

 1. Deelnemersbijdrage Keuzevakken

Bijdrage voor keuzevakken.

 1. Extra overzicht van excursies van de keuzevakken
 1. Vrijwillige Ouderbijdrage

Uit de ouderbijdrage worden zaken bekostigd zoals externe sportdagen, sportoriëntatie, ICT-ondersteuning, culturele activiteiten zoals jaarlijks een open podium of een musical, ouder- en leerlingparticipatie, schoolfeesten, Sinterklaas- en Kerstvieringen.

De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 65,-. Met toestemming van de Medezeggenschapsraad(MR).

Borg schoolboeken

Heeft u in het verleden borg (€75,-) betaald bij VanDijk, dan krijgt u deze uiteraard terug tenzij er een reden is om de borg aan te spreken. Doordat we VanDijk hebben verlaten, gaat u in oktober de borg terugontvangen.

Schoolboeken verzekering

Het is mogelijk om bij Iddink een verzekering af te sluiten. Dit is een overeenkomst, die geheel tussen de ouder(s) en Iddink is.

De verzekering is voor één schooljaar geldig en vervalt vanaf de dag voor het inleveren van de boeken op school. Meer informatie is te vinden op de website van Iddink.

Overeenkomst ouderbijdrage Huizermaat

Lees meer…

Bestelling en aflevering

De boeken dienen door de ouders samen met de leerlingen bij www.iddink.nl besteld te worden. Indien de bestelling tijdig is geplaatst, wordt het boekenpakket voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuisbezorgd.

Deze bestelling moet vóór 6 juli 2020 gedaan zijn.

Wanneer de boeken te laat besteld zijn, kan dat mogelijk betekenen dat de boeken niet bij het begin van het schooljaar in uw bezit zijn. Vanaf 22 juni 2020 kunnen de boeken besteld worden.

Leerlingen die problemen hebben met bestellen kunnen assistentie krijgen van Carien de Jonge. Een nalevering wordt doorgaans thuis afgeleverd. Een uitzondering is dat bij een grootschalige nalevering deze klassikaal wordt uitgedeeld.

Bereikbaarheid

Informatie is te verkrijgen bij Carien de Jonge in het kantoor van het boekenfonds.

Het kantoor is gevestigd op de tweede verdieping naast de lift in de bovenbouwvleugel en is elke dinsdag geopend van 10.30 tot 13.30 uur.

Voor vragen buiten deze tijd is het boekenfonds bereikbaar via e-mail (cdjonge@gsf.nl).

Samenstelling commissie

Voor schooljaar 2020-2021:

 • Paul Petri (plaatsvervangend rector)
 • Carien de Jonge (contactpersoon naar de ouder(s)/verzorger(s) en de firma Iddink).
 • Hélène Ham (contactpersoon naar secties)
 • Secretariaat (financiële afhandeling van de deelnemersbijdrage en diversen)

Gepubliceerd op: 22 juni 2020

Laden…

Meer weten? Neem dan contact op met:

Carien de Jonge

Carien de Jonge

Contactpersoon boekenfonds