Boekenfonds

Arc

Boekenfonds

Wat is de rol van het Boekenfonds?

Het Boekenfonds:

 • stelt jaarlijks de boekenlijst samen en stelt deze ter beschikking aan de firma van Dijk.
 • organiseert de inname en uitgave van boeken en leermiddelen.
 • zorgt voor de nabestellingen, helpt bij bestellingen en verkoopt proefwerkblokken.
 • voert administratieve afhandeling van de deelnemersbijdrage,  excursies en diverse kosten.
 • verleent service aan hen die vragen hebben over of problemen hebben met boeken of andere leermiddelen.

Aan het begin van het schooljaar wordt het boekenpakket naar het huisadres gestuurd.

De nabestellingen worden eveneens naar het huisadres gestuurd.

Wat heb je nodig in de eerste klas? (de nieuwe leerlingen ontvangen informatie over het bestellen van het boekenpakket op 10 juli tijdens de kennismakingsdag.)

Kosten voor de ouders

Naast de gratis schoolboeken, blijven de volgende onderdelen ten laste van de ouders vallen:

Vaste bijdrage voor iedere klas. Dit kan per klas verschillend zijn.

 1.  Texelweek, alle 2e klassen 
 2. Ardennenweek voor 3-mavo en 4-vwo.
 3. Londenreis voor 4-havo en 4-havo IBC.
 4. Rekenmachine HP Prime, afhankelijk van profiel, vanaf 4-havo, 4-havo IBC en 4-vwo. Deze kan zelf aangeschaft worden bij Scheepstra Drachten. (Informatie via sectie wiskunde).
 5. Berlijnreis voor 5-vwo. (Voor de Romereis en de Andalusiëreis wordt resp. € 315,- en € 155,- extra berekend. De factuur volgt via school.)

Ouderbijdrage

Uit de ouderbijdrage worden zaken bekostigd zoals externe sportdagen, sportoriëntatie, ICT-ondersteuning, culturele activiteiten zoals jaarlijks een open podium en een musical, ouder- en leerlingparticipatie, schoolfeesten, Sinterklaas- en Kerstvieringen.

De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 65,-. Met toestemming van de Medezeggenschapsraad (MR).

Borg schoolboeken

De fa. Van Dijk vraagt bij het bestellen van de boeken een borg van € 75,-. Deze borg is optioneel. Wanneer u niet voor deze optie kiest, wordt er geen borg gefactureerd.

Wanneer u in het verleden borg heeft betaald (€ 75,00) bij het bestellen van de boeken en uw kind verlaat onze school ontvangt u deze borg terug tenzij er een reden is om de borg aan te spreken.

Overeenkomst ouderbijdrage Huizermaat

Lees meer…

Bestelling en aflevering

De boeken dienen door de ouders samen met de leerlingen bij www.vandijk.nl besteld te worden. Indien de bestelling tijdig is geplaatst, wordt het boekenpakket voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis bezorgd. Deze bestelling moet vóór 21 juli 2019 gedaan zijn.

Wanneer de boeken te laat besteld zijn, kan dat mogelijk betekenen dat de boeken niet bij het begin van het schooljaar in uw bezit zijn. Boeken kunnen vanaf 2 juli 2019 besteld worden bij de fa. Van Dijk.

Leerlingen die problemen hebben met bestellen kunnen assistentie krijgen van Carien de Jonge. Een nalevering wordt doorgaans thuis afgeleverd. Een uitzondering is dat bij een grootschalige nalevering deze klassikaal wordt uitgedeeld.

Bereikbaarheid

Informatie is te verkrijgen bij Carien de Jonge in het kantoor van het boekenfonds.

Het kantoor is gevestigd op de tweede verdieping naast de lift in de bovenbouwvleugel en is elke dinsdag geopend van 10.30 tot 13.30 uur.

Voor vragen buiten deze tijd is het boekenfonds bereikbaar via e-mail (cdjonge@gsf.nl).

Samenstelling commissie

Voor schooljaar 2019-2020:

 • Paul Petri (plaats vervangend rector)
 • Carien de Jonge (contactpersoon naar de ouder(s)/verzorger(s) en de firma Van Dijk).
 • Hélène Ham (contactpersoon naar secties)
 • Secretariaat (financiële afhandeling van de deelnemersbijdrage en diversen)

 

Gepubliceerd op: 21 juni 2019

Meer weten? Neem dan contact op met:

Carien de Jonge

Carien de Jonge

Contactpersoon boekenfonds