Contact

Arc

HUIZERMAAT

Monnickskamp 7
1273 JP Huizen

035 528 70 21
info-hzm@gsf.nl

AFMELDING BIJ ZIEKTE

Is een leerling door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd naar school te komen, dan verzoeken wij u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch bij de conciërge te melden:

035 528 70 21

SCHOOLLEIDING

RectorMw. drs. T.A. (Tanja) de Ruijter MEMtdruijter@gsf.nl 
Plaatsvervangend rectorDhr. P.P. (Paul) Petrippetri@gsf.nl

AFDELINGSLEIDERS

OnderbouwMw. L. (Lea) Oudmaijer loudmaijer@gsf.nl
OnderbouwMw. M. (Magda) van den Belt mvdbelt@gsf.nl
Leerjaar 3 havo en vwoMw. drs. A. (Annemieke) Barkabark@gsf.nl
Mavo 3 en 4Dhr. B. (Bill) van Delftbvdelft@gsf.nl
Havo 4 en 5Mw. drs. E. (Eliza) van der Heide Wijma evdheidewijma@gsf.nl
Vwo 4, 5 en 6Mw. S. (Susanne) Lippertslippert@gsf.nl

Voor een gesprek met een lid van de schoolleiding kunt u telefonisch een afspraak maken.

TALENTHZM

CoördinatorDhr. drs. B. (Bart) Smoors HZM-Talent@gsf.nl

LEERLINGBEGELEIDING

Schoolpsycholoog/interne zorgcoördinatorMw. C. (Cora) Boscbos@gsf.nl
Remedial teaching/begeleiding dyslexieMw. A. (Annique) Louwerse alouwerse@gsf.nl

DECANAAT

Leerjaar 1 en 2 en leerjaar 3 en 4 mavoDhr. G. (Gert) Boxemgboxem@gsf.nl035 5287031
Leerjaar 3 havo/vwo en bovenbouw havo/vwoDhr. drs. H. (Henk) Cornelissenhcornelissen@gsf.nl035 5287037