Goethe

Arc

In de klassen 4-mavo, 3-havo en 3-vwo wordt bij het vak Duits het Goethe programma aangeboden.

De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven worden tijdens deze lessen verder ontwikkeld.

Nadat de leerlingen het A-2 certificaat hebben behaald, kunnen zij zich aanmelden voor het vervolgprogramma: het B-1 certificaat. De Goethe certificaten zijn gekoppeld aan het niveau van het Europees Referentiekader voor de talen (ERK) en wordt wereldwijd erkend.