Goethe

In de klassen 4-mavo, 3-mavo/havo/vwo, 4-havo/vwo, 5-vwo wordt bij het vak Duits het Goethe programma aangeboden.

Waarom een Goethe certificaat behalen?

Het Goethe certificaat is een officieel Duits taalexamen. Dit taalexamen wordt wereldwijd gebruikt en ook internationaal geaccepteerd. We leven in Europa en de tijd dat ieder land op zichzelf leefde is voorbij. Daarnaast wordt ook in veel bedrijven in teams gewerkt waarbij mensen van over de hele wereld samenwerken en verschillende talen spreken. Het belang van de moderne vreemde talen neemt toe. De samenwerking met omringende landen is voor Nederland erg belangrijk. Duitsland is één van de belangrijkste handelspartners van Nederland en belangrijk voor het toerisme. Veel Duitsers brengen hun vakantie door in Nederland. Veel Nederlandse bedrijven zitten te springen om personeel dat goed Duits spreekt. Als je goed Duits spreekt en dit kan aantonen zal het makkelijker worden om zaken te doen met Duitse bedrijven, want je spreekt immers de moedertaal. De taal van je klanten spreken is belangrijk.

Hoe sluit dit aan op mijn schoolcarrière op de Huizermaat?

De certificaten komen overeen met de taalniveau’s, het erkende Common European Framework of Reference, in het Nederlands het Europees Referentie Kader (ERK) waar ook in de reguliere lessen mee wordt gewerkt.

Het ERK bestaat uit zes beheersingsniveaus: A1 A2, B1, B2, C1 en C2. A1 staat daarbij voor een zeer basale kennis van de vreemde taal; wie C2 heeft behaald, kan zonder enige moeite zich in gesprekken genuanceerd uiten en kan complexe teksten lezen, begrijpen en schrijven.

Leerlingen kunnen in de onderbouw het A2 certificaat behalen en kunnen zich aanmelden voor het vervolgprogramma: het B1 certificaat vanaf klas 4 en het B2 certificaat vanaf klas 5.

Ook stimuleren we leerlingen met een Duitstalige achtergrond om aan Goethe Deutsch mee te doen om verdieping en een extra uitdaging voor Duits te vinden. Vaak kunnen zij al op een hoger niveau instappen en een certificaat op hoger niveau behalen.

Kom ik in aanmerking voor een Goethe certificaat?

Tijdens de lessen Duits wordt al veel in de vreemde taal gesproken. Voor gemotiveerde leerlingen die dit aankunnen bestaat er op  A2, B1 en B2 niveau de kans om een uitdagend programma te volgen, de voorbereiding voor het Goethe certificaat. Dit zijn verdiepingslessen. Vooraf wordt een instaptoets in het begin van het schooljaar afgenomen om te zien of het niveau aansluit op de leerling. Dan kan de leerling door ouders aangemeld worden.

Hoe worden de lessen vorm gegeven?

De docenten Sarah Warnecke, Nathalie Beijen en Manuel Niedieker zijn bevoegd om leerlingen op dit examen voor te bereiden en ook het examen af te nemen in samenwerking met het Goethe-Institut. Deze lessen vinden plaats naast de gewone lessen Duits. Het is belangrijk dat de leerlingen gemotiveerd zijn en ook bereid zijn buiten de lessen te oefenen met de Goethe-stof. Uiteraard worden ze ook tijdens de lessen in de gelegenheid gesteld zich optimaal voor te bereiden.

Klik hier voor meer informatie over Goethe Deutsch.