Havo/vwo ‘ontwikkel je leren’

Ook in onze havo/vwo-klassen worden leerlingen voortdurend uitgedaagd te onderzoeken waar zij hun lat willen en kunnen leggen.

Havo-leerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het hoe en waarom willen weten. Het onderwijs in de havo/vwo-klassen is daarop gericht. In de lessen wordt regelmatig kort onderzoek gekoppeld aan kennis en vaardigheden met het accent op de toepasbaarheid in het nu.

Het vak klassieke vorming wordt door alle leerlingen gevolgd.

In de flex-uren kiezen leerlingen hun eigen programma: masterclasses, dans- of theaterlessen of studielessen. Het uitgangspunt bij de keuze van de flex-uren is verdiepen waar het kan, ondersteunen waar het nodig is. Onderwijs op maat!