Huizermaat drie keer predicaat ‘Excellente School’!

22 januari 2018
Arc
Huizermaat drie keer predicaat ‘Excellente School’!

Vanmorgen heeft Monique Vogelzang, Inspecteur-Generaal van het onderwijs, ten overstaan van alle medewerkers en leerlingen van Huizermaat het predicaat Excellente School overhandigd aan alle drie de afdelingen van Huizermaat: mavo, havo en vwo! Bekijk hier het filmpje van de onderwijsinspectie.

Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Janny Bakker en het College van Bestuur van de GSF. Huizermaat heeft maar liefst 3 van de 49 predicaten die vandaag zijn uitgereikt in ontvangst genomen.

Toekenning van het predicaat ‘Excellente School’ betekent dat een school niet alleen onderwijs biedt van goede kwaliteit maar zich bovendien onderscheidt van andere scholen door te excelleren in een specifiek profiel. Huizermaat excelleert in het profiel “onderwijs op maat”.

De jury die de excellentieprofielen toekent, vond Huizermaat vooral bijzonder doordat wij excelleren door:

–     Een breed en flexibel onderwijsaanbod

–     Onderwijs op maat, ondersteund door een intensief mentoraat

We zijn enorm blij met en trots op de toekenning van maar liefst drie predicaten.

Huizermaat drie keer predicaat ‘Excellente School’!

Huizermaat drie keer predicaat ‘Excellente School’!

Vanmorgen heeft Monique Vogelzang, Inspecteur-Generaal van het onderwijs, ten overstaan van alle medewerkers en leerlingen van Huizermaat het predicaat Excellente School overhandigd aan alle drie de afdelingen van Huizermaat: mavo, havo en vwo! Bekijk hier het filmpje van de onderwijsinspectie. Dit gebeurde in aanwezigheid van […]

Een warm welkom voor alle nieuwe brugklassers

Een warm welkom voor alle nieuwe brugklassers

(Hieronder vind je de introductiefilm van Huizermaat ). Tijdens de kennismakingsmiddag van 18 juli werden de brugklassers die in september naar Huizermaat komen hartelijk ontvangen door Magda van den Belt, (afdelingsleider eerste leerjaar), door de mentoren die volgend schooljaar in duo’s de nieuwe leerlingen onder […]

Start schooljaar 2018-2019

Start schooljaar 2018-2019

Onderstaand vindt u alle informatie over de start van het schooljaar 2018-2019: Start schooljaar 2018-2019, informatie voor de onderbouw Start schooljaar 2018-2019, informatie voor de bovenbouw Boeken en bijdragen Boeken en bijdragen Talent Boeken bestellen bij Van Dijk (doe dat in ieder geval vóór 22 […]

Estafette klas 1 op de atletiekbaan

Estafette klas 1 op de atletiekbaan

Ondanks de warmte werd er lekker gesport op de atletiekbaan. De sectie LO organiseerde een estafette onder de eersteklassers en Wessel uit klas 1VPA kwam met zijn drone om weer mooie opnames te maken én om aan te moedigen! Kijk hier naar het filmpje!