Huizermaat opnieuw 3x excellent!

Op maandag 24 januari ontving Huizermaat voor de tweede periode op rij het predicaat Excellente School voor alle afdelingen; vwo, havo en mavo!

Op basis van het positieve rapport van de Jury Excellente Scholen ontving Huizermaat, in het bijzijn van burgemeester Meijer van Huizen en wethouder Verbeek van Onderwijs, het predicaat. De drie predicaten hebben een geldigheid van drie jaar. Dit betekent dat de school zich in ieder geval weer tot 2025 Excellente School mag noemen. Huizermaat ontving de drie predicaten eerder ook al voor de periode 2018-2021.

Het feit dat de waardering Excellente School wordt verlengd, geeft aan dat het Excellentieprofiel van de school stevig en duurzaam is en stand houdt ook tijdens zwaardere tijden zoals de afgelopen COVID periode.  

Lovend juryrapport

De Excellente Jury is erg lovend in haar rapport.  De gelaagdheid van het profiel wordt als bijzonder naar voren gebracht: “De school onderscheidt zich op basis van een breed onderwijsaanbod binnen en buiten het reguliere curriculum in combinatie met een intensief duo-mentoraat. De cultuur in de school sluit daar naadloos op aan. Leerlingen, medewerkers, ouders én schoolleiding werken met elkaar samen, onder het mom: we doen het samen.

Het fundament is het mentoraat, van daaruit ontstaat een schoolklimaat waarin iedereen, leerling en medewerker, zichzelf kan ontwikkelen en ontdekken, om eigen talenten maximaal te ontplooien. Huizermaat gebruikt hiervoor als metafoor een grote boom: de wortels vormen het mentoraat en de takken en bladeren zijn de keuzes die het brede aanbod bevat.”

Verder zegt de jury: “Er wordt gedaan wat er gezegd wordt” en “Nederland kan trots zijn op dit soort pareltjes.”

Een school met een visie

De Excellente Jury noemt Huizermaat verderop in het rapport een ‘visionaire school’. “Bij alles wat er gezegd en gedaan wordt druipt de visie ervan af. Het kompas van de school staat afgestemd op een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en het functioneren in de samenleving. De waarden die Huizermaat daarbij hanteert zijn: persoonlijke aandacht (iedere leerling wordt gezien) en uitstekende prestaties voor iedereen. De vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat of wie wil ik zijn? komen in elke jaarlaag terug. Werken vanuit vertrouwen in elkaar (leerlingen, medewerkers, ouders en schoolleiding) maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.”

Feestelijke taartjes voor iedereen

De toekenning is gepast en coronaproof met leerlingen en medewerkers gevierd. Voor iedereen was er een taartje en alle leerlingen konden de uitreiking via een livestream volgen vanuit het eigen klaslokaal. Na korte toespraken van de rector Tanja de Ruijter, burgemeester Meijer en bestuurder van de GSF Annet Kil werd de Excellente School-vlag gehesen bij de entree van de school. 

Tanja de Ruijter, rector van Huizermaat, bedankte alle leerlingen voor hun bijdrage aan het gezamenlijk dagelijks uitvoeren van het excellentieprofiel. “Zonder elkaar, zonder ouders maar vooral zonder de leerlingen hadden we de predicaten niet kunnen verlengen.”

Klik hier om het juryrapport te lezen.

Uitreiking predicaat Excellent