Juryrapporten Excellente School

Arc
Juryrapporten Excellente School

Sinds januari 2018 mag Huizermaat zich rekenen onder de excellent bevonden scholen van Nederland. Op alle drie de niveau’s (mavo, havo en vwo) heeft Huizermaat de toekenning ontvangen.

Toekenning van het predicaat ‘Excellente School’ betekent dat een school niet alleen onderwijs biedt van goede kwaliteit maar zich bovendien onderscheidt van andere scholen door te excelleren in een specifiek profiel. Huizermaat excelleert in het profiel “onderwijs op maat”.

De jury die de excellentieprofielen toekent, vond Huizermaat vooral bijzonder doordat wij excelleren door:

–     Een breed en flexibel onderwijsaanbod

–     Onderwijs op maat, ondersteund door een intensief mentoraat

Onderstaand vindt u de drie juryrapporten:

Juryrapport Excellente Scholen mavo

Juryrapport Excellente Scholen havo

Juryrapport Excellente Scholen vwo