Medezeggenschapsraad

Arc

Medezeggenschap

In de Wet Medezeggenschap Scholen is de medezeggenschap binnen de Gooise Scholen Federatie geregeld. De GSF heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op het niveau van de GSF en een Medezeggenschapsraad (MR) op vestigingsniveau. De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook gevraagd en ongevraagd advies, stemt in met, of onthoudt instemming aan besluiten die over de eigen locatie gaan.

De Medezeggenschapsraad van Huizermaat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, van de leerlingen, van het onderwijsondersteunend personeel en van het onderwijzend personeel. De werkzaamheden van de raad zijn omschreven in een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeel:

Gert Boxem

Irsa Saal

Marike van Loon

Jos Jaspers

Annemiek van Mourik

Niek Tabak (voorzitter MR)

 

Voor de leerlingen:

Roza Wagenaer

Sieb Brouwer

Isabella Oudkerk Pool

 

Voor de ouders:

Guus van Es

Pernille Florentz

Annemiek Berkel

 

De MR wordt regelmatig door Tanja de Ruijter (rector) geïnformeerd.

Vertegenwoordigers van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel vergaderen elke twee weken als personeelsmedezeggenschapsraad (pMR) met de rector. Vergaderingen van de MR zijn openbaar; de tweewekelijkse bijeenkomsten van de pMR zijn dat niet. De Medezeggenschapsraad van Huizermaat vergadert zes keer per jaar.