Medezeggenschapsraad

Arc

Medezeggenschap

In de Wet Medezeggenschap Scholen is de medezeggenschap binnen de Gooise Scholen Federatie geregeld. De GSF heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op het niveau van de GSF en een Medezeggenschapsraad (MR) op vestigingsniveau. De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook gevraagd en ongevraagd advies, stemt in met, of onthoudt instemming aan besluiten die over de eigen locatie gaan.

De Medezeggenschapsraad van Huizermaat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, van de leerlingen, van het onderwijsondersteunend personeel en van het onderwijzend personeel. De werkzaamheden van de raad zijn omschreven in een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeel:

Jos Jaspers (voorzitter)

Jeroen Hoogers (secretaris)

Gert Boxem

Willem Dubbeldam

Daniel Bonder

Peter Sombroek

Voor de ouders:

Guus van Es

Annemiek Berkel

Marlou van Gestel

De MR wordt regelmatig door Tanja de Ruijter (rector) geïnformeerd.

Vertegenwoordigers van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel vergaderen elke twee weken als personeelsmedezeggenschapsraad (pMR) met de rector. Vergaderingen van de MR zijn openbaar; de tweewekelijkse bijeenkomsten van de pMR zijn dat niet. De Medezeggenschapsraad van Huizermaat vergadert zes keer per jaar.