Ondersteuning

Arc

Primaire zorg

Op Huizermaat definiëren wij zorg voor leerlingen als het totaal van maatregelen dat de school treft om alle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We noemen dit de primaire zorg. Daarbij passen o.a. termen als onderwijsvisie, manier van lesgeven, pedagogisch klimaat en wijze van omgaan met elkaar. Daarnaast onderscheiden wij de zogenaamde secundaire zorg: allerlei vormen van extra hulp en aandacht voor leerlingen die om welke reden dan ook problemen hebben die het leren in de weg staan.
Passend onderwijs
Info voor dyslectische leerlingen
Dyslexiebeleid

 

Meer weten? Neem dan contact op met:

Cora Bos

Cora Bos

Zorgcoördinator, schoolpsychologe