Ondersteuning

Primaire zorg

Op Huizermaat definiƫren wij zorg voor leerlingen als het totaal van maatregelen dat de school treft om alle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We noemen dit de primaire zorg. Daarbij passen o.a. termen als onderwijsvisie, manier van lesgeven, pedagogisch klimaat en wijze van omgaan met elkaar. Daarnaast onderscheiden wij de zogenaamde secundaire zorg: allerlei vormen van extra hulp en aandacht voor leerlingen die om welke reden dan ook problemen hebben die het leren in de weg staan.

Zorgbeleid dyslexie

Passend onderwijs

Voor de dyslectische leerling

Informatie over Claroread