Procedure voor aanmelding-plaatsing-inschrijving

Arc

 

Wanneer u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen ten aanzien van de voorlichtingsavond, Open Dag en kennismakingslessen, vult u dan dit formulier in.

 

 

leerjaar 1   2021-2022

Huizermaat hanteert voor het schooljaar 2021-2022 geen loting.

Dit betekent dat iedere leerling die tijdig bij ons wordt aangemeld (uiterlijk vrijdag 19 maart 2021 om 12.00 uur) bij ons geplaatst kan worden. Uiteraard met het voorbehoud dat de basisschool een advies uitbrengt dat bij ons onderwijs past (minimaal mavo/vmbo TL).

De procedure aanmelding-plaatsing-inschrijving 

Deze procedure voor leerjaar 1 Huizermaat 2021-2022 verloopt digitaal en in 3 stappen:

  1. Aanmelding: U meldt uw zoon/dochter voor vrijdag 19 maart 2021 om 12.00 uur digitaal aan op Huizermaat via onze website.
  2. Plaatsing: U ontvangt dinsdag 23 maart na 15.00 uur per e-mail een bericht over de plaatsing. In deze mail wordt de vervolgstap toegelicht en ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd de leerling nu digitaal in te schrijven en aanvullende informatie te sturen naar de school. (Voor leerlingen waarbij uit de aangeleverde onderzoeksverslagen of door de overdracht van de basisschool blijkt dat er sprake van een zorgvraag is, geldt dat wij vanaf de sluitingsdatum (19 maart 2021) maximaal zes weken nodig hebben om goed te onderzoeken of wij deze leerling kunnen plaatsen).
  3. Inschrijving: De inschrijving wordt pas definitief wanneer de aanvullende informatie door de school is ontvangen. 

U heeft voor de aanmelding het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd). 

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden of heeft u vragen aan ons, neemt u dan contact op met het secretariaat van Huizermaat via info-hzm@gsf.nl of via telefoonnummer 035 528 70 21.

Alle aanmeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode van maandag 1 tot en met vrijdag 19 maart 2021 om 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst speelt geen rol bij de aanmelding.

Toelatingsnormen 2021

Als uw kind in 2021 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden. 

Advies basisschool     
mavo- (of vmbo-t) of
mavo/havo- (of vmbo-t/havo) advies
mavo/havo-klassen
havo- of havo/vwo-advieshavo/vwo-klassen
vwo-adviesvwo+/gymnasium -klassen

Aanmelden na uitloting bij een andere school

Leerlingen die zich na 23 maart aanmelden omdat ze zijn uitgeloot bij de school van hun eerste keuze worden bij ons geplaatst op basis van beschikbaarheid. Hierbij hanteren wij de  volgorde van aanmelding, ook het tijdstip dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen telt dan mee. Het originele adviesformulier is dan niet direct noodzakelijk, een kopie volstaat. Conform de afspraak met de CTC (Centrale Toelatingscommissie van de Kring van VO-scholen Gooi en Vechtstreken) mogen uitgelote leerlingen zich vanaf dinsdag 23 maart a.s. vanaf 15.00 uur aanmelden bij een andere school.

Ophoging van het schooladvies

Leerlingen worden geplaatst op basis van schooladvies. Bij een ophoging van het schooladvies in april/mei n.a.v. de uitslag van de eindtoets (CITO/Route8/IEP) heeft de leerling niet automatisch recht op plaatsing in een andere (hogere) afdeling. 

Extra ondersteuningsbehoefte

Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk en het liefst voor maart 2021 een afspraak te maken met de zorgcoördinator Cora Bos (cbos@gsf.nl) om de mogelijkheden van begeleiding te bespreken. In dit gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de aanmelding (19 maart) bekijken wij de dossiers om te kijken welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben. Als u zelf nog geen contact met ons hebt opgenomen, nodigen wij u binnen zes weken na aanmelding uit voor een gesprek indien wij meer informatie nodig hebben. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.

Neemt u voor meer informatie contact op met de afdelingsleider onderbouw Lea Oudmaijer loudmaijer@gsf.nl