TalentHZM

Arc
TalentHZM

TalentHZM is een zes jaar durende onderwijsstroom speciaal ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen.

Het onderwijs in deze klassen is vraaggestuurd, dat wil zeggen dat er veel ruimte is voor de inbreng van vragen van de leerlingen. Het mentoraat speelt een belangrijke rol in deze onderwijsstroom. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen de cognitieve en de identiteitsontwikkeling van de leerling. Terwijl de leerlingen op zoek zijn naar de grenzen van hun leren en hun vaardigheden, bewaken docenten en mentoren samen met de leerlingen, dat ook het vwo-niveau wordt gewaarborgd.

De leerlingen in TalentHZM volgen behalve de reguliere vakken ook de vakken filosofie en design. Bovendien maakt iedere leerling een keuze tussen het volgen van het masterclass- of gymnasiumprogramma. In de onderbouw leren de leerlingen in TalentHZM de vaardigheden die nodig zijn om in de bovenbouw TalentHZM hun onderwijs deels zelf in te richten. Zij volgen vanaf 4-vwo reguliere lessen en kunnen in samenspraak met de mentoren ruimte creëren voor zelfgekozen projecten, onderzoeken of persoonlijke inrichting van vakkenpakketten. De intensieve begeleiding vanuit het Talentmentoraat blijft tot en met de zesde klas.

Om te zien of een leerling op TalentHZM tot zijn of haar recht zal komen, maken wij gebruik van een aantal indicatoren die naar voren komen tijdens een intakeprocedure:

 • De uitkomsten van een WISC-V. In verband met
  financiering accepteren we alleen onderzoeksrapporten
  die in het schooljaar twee jaar daarvoor zijn
  uitgevoerd. Dus voor schooljaar 2021-2022
  (intake vanaf december 2020) accepteren we
  onderzoeksrapporten die zijn gedaan na augustus 2018.
 • de aanvullende gegevens en het schooladvies van de basisschool
 • de uitslagen van alle eerder gedane onderzoeken en testen
 • de ervaringen tijdens het intakegesprek en de oriëntatielessen
  Talent (verplicht voor aangemelde leerlingen)

In onze Talentbrochure kunt u meer lezen over TalentHZM.

 

Meer weten? Neem dan contact op met:

HZM-Talent

HZM-Talent