Technasium

Arc
Technasium

Huizermaat is heel trots en blij dat er vanaf schooljaar 2020-2021 met het Technasium gestart mag worden. In de brugklas doorloopt iedere leerling van elke niveau (mavo, havo en vwo) de module technasiumonderwijs met het fantastische vakoverstijgende vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 

Na de brugklas kunnen leerlingen ervoor kiezen om het Technasium te blijven volgen. Worden ze aangenomen, dan blijven ze tot en met het eindexamen het Technasiumonderwijs volgen.

In deze brochure leest u meer over het Technasiumonderwijs op Huizermaat en in dit krantenartikel uit de Gooi & Eemlander maakt u kennis met de O&O-docenten.