Technasium

Arc
Technasium

Huizermaat mag zich officieel Technasium noemen. De school heeft aangetoond  aan de kwaliteitseisen te voldoen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat Technasium. Op 16 september werd het predicaat uitgereikt. Met deze film presenteerde Huizermaat zich via de livestream aan de andere technasiumscholen.

Uitreiking predicaat Technasium door Wendelien Hoedemaker (netwerkvoorzitter)

In de brugklas doorloopt iedere leerling van elke niveau (mavo, havo en vwo) de module technasiumonderwijs met het fantastische vakoverstijgende vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

Voor technasiumleerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband werken aan actuele, levensechte projecten. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken. Freek van den Ende, O&O-docent: “We zijn met onze eerste opdracht begonnen, en de leerlingen zijn enthousiast en komen met creatieve ideeën en oplossingen.”

Er wordt gedurende het hele onderwijsprogramma nauw samengewerkt met bedrijfsleven en hoger onderwijs. Docenten ontwikkelen samen met bedrijven en organisaties uit de regio, ieder schooljaar nieuwe projecten voor de leerlingen. De actualiteit en echtheid van de opdrachten vormt de basis van het technasiumonderwijs.

Na de brugklas kunnen leerlingen ervoor kiezen om het Technasium te blijven volgen. Worden ze aangenomen, dan blijven ze tot en met het eindexamen het Technasiumonderwijs volgen.

In deze brochure leest u meer over het Technasiumonderwijs op Huizermaat en in dit krantenartikel uit de Gooi & Eemlander maakt u kennis met de O&O-docenten.