U-Talent

Arc
U-Talent

Onze school is als partnerschool verbonden aan de U-Talent Academie.

Op de Universiteit van Utrecht wordt een programma met activiteiten aangeboden waarin leerlingen uit 5-vwo de mogelijkheid krijgen zich te verdiepen en te verrijken bij de bètavakken.

Leerlingen met de vakken biologie, wiskunde B, natuurkunde en scheikunde komen in aanmerking voor deelname aan de U-Talent Academie. Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze een sterk inzicht in bètavakken hebben, communicatief en organisatorisch sterk zijn èn tijd en draagkracht te hebben om dit programma naast het toch al niet makkelijke vwo-lesprogramma te kunnen volgen.’

“Leerlingen kunnen ook al eerder aan de slag met U-Talent projecten”

Vanaf de eerste klas havo en vwo worden leerzame excursies georganiseerd waarvoor deelnemende leerlingen vooraf een onderzoeksopdracht uitwerken. Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen kiezen uit verschillende masterclasses en campusdagen gedurende het schooljaar, die aangeboden worden door de Universiteit en de Hogeschool van Utrecht.