Vwo+ ‘leren durven overstijgen’

Huizermaat heeft naast de brugklassen voor mavo/havo en havo/vwo ook vwo+klassen.

In deze klassen verwelkomen wij de leerlingen met een uitgesproken vwo-advies, die zich thuis voelen in een vwo+stroom. De + staat bij ons voor modern uitdagend onderwijs met aandacht voor onderzoek doen en het aanleren van een wetenschappelijke houding. Wij dagen leerlingen uit op zoek te gaan naar hun grenzen en deze te verleggen. Het vak filosofie biedt ondersteuning in het kritisch leren denken en onderzoeken.

Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van studie- en 21e-eeuwse vaardigheden (zoals leren debatteren, kritisch denken en mediawijsheid) en het ontwikkelen van de eigen identiteit.

Elke vwo+leerling kiest voor het masterclass- of gymnasiumprogramma. Het onderwijs dat in de masterclasses wordt gegeven, zorgt voor verdieping en verbreding op het reguliere programma en geeft ruimte aan verschillende interesses en talenten. In leerjaar 3 van het vwo worden wetenschapsdynamica en Cambridge Engels aan het reguliere programma toegevoegd.