Winnaar wedstrijd Open Dag

Arc

Tijdens de Open Dag Tijdens was er in de science afdeling de ‘prikkel-je-zintuigen-wedstrijd’. Basisschoolleerlingen moesten in 5 verschillende lokalen onderzoekjes doen met hun zintuigen. Ieder onderzoek leverde een letter op, waarna er een woord gevormd kon worden. Het juiste antwoord was:

“science”

Uit de vele enthousiaste deelnemers is een winnaar getrokken. De winnaar is Quinten Perry uit groep 7 van de Tweemaster Holleblok. Hij heeft een science-prijs gewonnen die hij binnenkort op Huizermaat komt ophalen.