Aanmelden

Arc

Brugklas

De aanmelding voor de brugklas 2021-2022 verloopt geheel digitaal.

De aanmeldperiode loopt van maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 19 maart 2021 12.00 uur s’middag. Deze periode was eerst gepland van 1 tot en met 5 maart, maar is in overleg met de gezamenlijke besturen van het VO in de regio Gooi verlengd. Dit om de basisscholen in de regio meer tijd te geven om het basisschooladvies vast te stellen. Ook krijgen de leerlingen uit groep 8 zo meer tijd om zich te orienteren op een middelbare school. Wij vragen wel aan iedereen voor wie de keuze wel duidelijk is om zich zo vroeg mogelijk in de periode in te schrijven.

U vindt vlak voor de aanmeldperiode het digitale formulier op deze pagina. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de ouder/verzorger een bevestiging per e-mail met daarin een beknopte beschrijving van de verdere gang van zaken.

U ontvangt op dinsdag 23 maart ’s middags uitsluitsel over plaatsing.

Onze toelatingscriteria vindt u hier.

Klas 2 en hoger

Wilt u uw kind laten instromen in dit huidige schooljaar?

Neem dan eerst telefonisch contact met ons op om te horen of wij plaats hebben in de door u gewenste klas/afdeling. Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen. Wij plaatsen geen instromende leerlingen die niet woonachtig zijn in Weesp.

Wilt u uw kind laten instromen in klas 2 of hoger van het volgende schooljaar?

Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen. Vult u dan s.v.p. onderstaand formulier in: Interesse instroom schooljaar 2021-2022 voor mensen woonachtig in Weesp

Wij plaatsen geen instromende leerlingen die niet woonachtig zijn in Weesp.