Aanmelden

Arc

Brugklas

U kunt uw kind vanaf maandag 24 februari 2020 aanmelden in de zogenaamde vooraanmeldperiode. Het aanmelden verloopt dit jaar volledig digitaal via onze website. U heeft hiervoor het definitieve basisschooladvies van uw kind nodig (gedigitaliseerd) en zijn/haar BSN-nummer.

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden of heeft u vragen aan ons aanmeldteam? Kom dan naar onze Meld-je-aan-avond op maandag 2 maart 2020  van 19.00 tot 20.30 uur.

Om je aan te melden heb je een aanmeldformulier nodig

Alle aanmdeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiele aanmeldperiode in van 2 tot en met 6 maart 2020.

De volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing. Hier lees je meer over onze toelatingscriteria.

Klas 2 en hoger

Wilt u uw kind laten instromen in dit huidige schooljaar? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op om te horen of wij plaats hebben in de door u gewenste klas/afdeling.

Wilt u uw kind laten instromen in klas 2 of hoger van het volgende schooljaar?
Vult u dan s.v.p. onderstaand formulier in.
Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen. Plaatsing van instromende leerlingen woonachtig buiten Weesp is zeer onzeker.
In juni 2020 verwachten wij u uitsluitsel te kunnen geven over de mogelijkheden van plaatsing.

Interesse instroom schooljaar 2020-2021