Aanmelden brugklas 2022-2023

De aanmelding voor de brugklas 2022-2023 verloopt geheel digitaal.

Bij aanmelden vragen wij slechts beperkte informatie om te kunnen beoordelen of uw kind plaatsbaar is.

De aanmeldperiode loopt van maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022 12.00 uur ’s middags.
Volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing.

DE AANMELDING IS GESLOTEN!

U ontvangt op dinsdag 8 maart 2022 aan het einde van de middag per e-mail uitsluitsel over plaatsing.

Na plaatsing ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarin wij de overige noodzakelijke gegevens opvragen.

Het interview voor leerlingen die zijn aangemeld voor het tvwo staat gepland op dinsdag 29 maart 2022.
U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging per e-mail.

Onze toelatingscriteria vindt u hier.

Aanmeldingen tweede ronde 

Wij hebben dit jaar overweldigend veel aanmeldingen ontvangen.
Op dit moment hanteren wij een wachtlijst voor de volgende afdelingen:

  • mavo/havo
  • vwo
  • tweetalig vwo

Voor onze havo/vwo brugklas is de wachtlijst al dusdanig lang, dat wij geen nieuwe leerlingen op deze wachtlijst plaatsen.

Mocht u op de wachtlijst willen voor de mavo/havo brugklas, de vwo brugklas of de tvwo brugklas stuurt u ons dan svp een e-mail (info-vsc@gsf.nl) met daarin de volgende informatie: 

  • naam leerling
  • naam basisschool
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Zodra er plaats is nemen wij contact met u op. 

Aanmelden klas 2 en hoger

Wilt u uw zoon/dochter in laten stromen in klas 2 of hoger?
Vult u dan s.v.p. onderstaand formulier in.

Wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen niet garanderen.
Wij doen ons uiterste best om leerlingen die van buiten de regio naar Weesp verhuizen te plaatsen.
Plaatsing van leerlingen woonachtig buiten Weesp is afhankelijk van de beschikbare plekken in de betreffende afdeling.

Formulier instroom klas 2-6