Aanmelden

Arc

Brugklas 2021-2022

De aanmelding voor de brugklas 2021-2022 verloopt geheel digitaal.
Bij aanmelden vragen wij slechts beperkte informatie om te kunnen beoordelen of uw kind plaatsbaar is.

De aanmeldperiode loopt van maandag 1 maart tot en met vrijdag 19 maart 2021 12.00 uur ’s middags. Volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing.

DE AANMELDPERIODE VOOR DE BRUGKLAS 2021-2022 IS GESLOTEN

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de brugklas vwo: hier vindt u meer informatie.

Voor de aanmelding heeft u de volgende (gedigitaliseerde) documenten nodig:
* Een definitief basisschooladvies, ondertekend door de basisschooldirecteur.
* Een ondertekend koop/huurcontract indien u gaat verhuizen naar één van de woonplaatsen uit categorie 1 of 2.

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanmelden? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via: 0294-805250 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur).

Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een beknopte beschrijving van de verdere gang van zaken.

U ontvangt op dinsdag 23 maart 2021 aan het einde van de middag per e-mail uitsluitsel over plaatsing.

Na plaatsing ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarin wij de overige noodzakelijke gegevens opvragen.

Het interview voor leerlingen die zijn aangemeld voor het tvwo staat gepland op woensdag 14 april 2021. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging per e-mail.

Onze toelatingscriteria vindt u hier.

Klas 2 en hoger

Wilt u uw kind laten instromen in dit huidige schooljaar?

Neem dan eerst telefonisch contact met ons op om te horen of wij plaats hebben in de door u gewenste klas/afdeling. Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen die verhuizen naar Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen. Wij plaatsen geen instromende leerlingen die niet woonachtig zijn in Weesp.

Wilt u uw kind laten instromen in klas 2 of hoger van het volgende schooljaar?

Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen die verhuizen naar Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen. Vult u dan s.v.p. onderstaand formulier in: Interesse instroom schooljaar 2021-2022 voor mensen woonachtig in Weesp

Wij plaatsen geen instromende leerlingen die niet woonachtig zijn in Weesp.