Ouderraad

Arc

 

Wanneer Uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat een hele overgang. Het contact met de school wordt, voor U als ouder, heel anders dan op de basisschool. Uw kind wordt veel zelfstandiger en als ouder loopt U niet meer zo gemakkelijk bij een leerkracht naar binnen. De betrokkenheid van ouders en verzorgers blijft echter wel heel erg belangrijk. Op het Vechtstede College is er daarom ook een ouderraad.

Hieronder beantwoorden wij een aantal vragen en stellen wij onszelf voor.

Wij staan open voor opmerkingen  en suggesties voor zaken die in en rond de school gebeuren. Neem gerust contact met ons op via VSC-Ouderraad@gsf.nl

U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van ons.

Wat is en doet de Ouderraad?

De Ouderraad vormt een brug tussen de ouder(s) en verzorger(s) en de school en behartigt de algemene belangen van ouder(s) en verzorger(s) door de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven. Om die rol goed te kunnen vervullen wil de Ouderraad een open oor zijn voor alle ouder(s) en verzorger(s), maar ook voor de schoolleiding. 

De Ouderraad is er echter niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouder(s) of verzorger(s): die kunnen immers veel beter worden opgelost in direct overleg met de docenten en/of de schoolleiding en horen daar ook thuis.

Verder wil de Ouderraad helpen bouwen aan een veilige, sfeervolle school met gemotiveerde docenten, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel. Wij willen graag kunnen zeggen dat iedereen zich prettig en gerespecteerd voelt op het Vechtstede College

Wat organiseert de Ouderraad en hoe vaak vergadert de Ouderraad

De raad houdt jaarlijks een schriftelijke peiling onder ouders en rapporteert daarover op de jaarvergadering. Verbeterpunten uit deze peiling worden door het Vechtstede College serieus genomen en waar mogelijk wordt er actie op ondernomen. Tevens organiseert de Ouderraad elk jaar een Ouder café. …………….. De Ouderraad komt  5 keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen over vaste onderwerpen, maar wordt ook betrokken in zaken zoals de nieuwe website en de geplande nieuwbouw van de school.

Wie zijn wij?

Mijn naam is Diana Cieraad en ben moeder van een mooie dochter in TVWO. Ik was altijd een ‘actieve’ moeder op de basisschool. Acht jaar MR en meerdere jaren klassen moeder en voorleesmoeder. Op de basis school was er ook bijna dagelijks contact met de leerkrachten. Op de middelbare school ontdekte ik dat ik die connectie met school als ouder echt miste. Aansluiten bij de OR leek mij de beste optie om meer betrokken te raken bij het onderwijs op het Vechtstede College en om mee te kunnen praten/denken en invloed uit te oefenen op een aantal zaken waar de schoolleiding mee bezig is. Als lid van de OR hoop ik bij te dragen aan het bevorderen van kwalitatief hoog onderwijs en een zo veilig mogelijke omgeving voor onze kinderen. Het is heel prettig om als ‘tweeweg verbinding’ te kunnen dienen tussen school en leerlingen. Sinds het begin van dit schooljaar ben ik de voorzitter van de OR.

Mijn naam is Jenny Nieuwenhuijze. Ik ben sinds 2013 lid van de Ouderraad en daarnaast sinds dit jaar lid van de Medezeggenschapsraad. Door dit dubbel-lidmaatschap kan ik de brug slaan tussen beide vertegenwoordigingen van de ouders. Ik ben moeder van 2 zoons; Floris uit TVWO en Olaf die in 2016 eindexamen Havo heeft gedaan op Vechtstede en nu een tussenjaar heeft. Ik woon sinds kort in Weesp; daarvoor in Diemen. 
Ik werk als organisatieadviseur bij De Nederlandsche Bank. Hier hou ik mij vooral bezig met het verbeteren van werkprocessen. Ik heb mij altijd sterk verbonden gevoeld met Vechtstede en probeer in de OR en de MR, net als in mijn dagelijks werk, op een positieve manier mee te denken over hoe dingen verbeterd kunnen worden en de belangen van kinderen en ouders te behartigen.

Mijn naam is Jeannette Schreurs en ik heb twee dochters op het Vechtstede College, afdeling TVWO. Sinds augustus 2016 ben ik lid van de Ouderraad.
Om in contact te blijven en door de oren en ogen voor de leerlingen te zijn, wil ik een brug slaan tussen de docenten, schoolleiding en de leerlingen. Als ouder ervaar je wat er leeft door de ervaringen van onze kinderen.
De docenten hebben een andere afstand naar hun leerlingen en ervaren sommige zaken heel anders. Als Ouderraad moeten we de school heel scherp houden voor signalen in en buiten de school over het Vechtstede College. 
Mijn visie is: het Vechtstede College moet een leuke, leerzame, sociale en veilige omgeving zijn, waar alle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, ook de zorgleerlingen. Als lid van de ouderraad wil ik daar aan bij dragen door in contact te blijven met de school en andere ouders.

Mijn naam is Annemiek Kroone en ik ben sinds 2015 lid van de Ouderraad en bijna 10 jaar woonachtig in Weesp. Ik vind het belangrijk om een klankbord te zijn voor andere ouders,. Tevens ben ik beroepsmatig in Amsterdam geregeld in contact met andere middelbare scholen waardoor ik kritisch kan blijven over het reilen en zeilen van de Vechtstede hun beleid en hun omgang met de pubers. Tevens kan ik nieuwe ideeën aandragen voor Thema avonden en Ouderavonden op de Vechtstede.

 

Mijn naam is Paul Bijvoet en ik ben sinds 2016 lid van de Ouderraad. Eigenaar van een aantal bedrijven waar Sinner de meest aansprekende naam is, maar ook Crystalpromotions waar relatie geschenken en premiums ontwikkeld worden zeker niet vergeten mogen worden. Verder investeerder in meerder start up als Online platvormen als vastgoed. Geboren en getogen in Weesp als zoon van de sportzaak Bijvoet dus  bekend met de omgeving en zijn mensen. Reden voor mij om in de OR te stappen is omdat ik liever mee roei/zeil dan alleen commentaar geef.

Mijn naam is Rachida Mabrouki. Ik ben 39 jaar en samen met mijn partner Emile van Thienen de gelukkige ouders van twee dochters, Yasmine 13 jaar en Louiza 10 jaar. Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer met een creatief bedrijf en winkel, TailorMaids. Yasmine zit sinds schooljaar 2016-2017 op Vechtstede en voor ons beiden is alles erg nieuw en spannend. Tot dit schooljaar ben ik met veel plezier 5 jaar voorzitter geweest van de ouderraad op de Basischool.  Het leek mij leuker, en handig, mijn ouderraad deelname voort te zetten op Vechtstede. Zo maken we sneller kennis met al het nieuwe en kan ik mijn bijdrage weer bieden met een frisse blik! Wat ter afwisseling ook erg fijn is. Zo heb ik in de eerste vergadering aangegeven dat alle nieuwe ouders een sterke behoefte hebben aan kennismaking met elkaar en dat heeft Vechtstede dan ook direct met enthousiasme opgepakt!  Zo hopen wij in de OR, en met het bestuur van de school, nog meer onze bijdragen te leveren in wat er leeft onder de ouders en leerlingen. Ik kijk er naar uit!

Hallo, mijn naam is Lique Jobben en ik ben de moeder van een dochter in Havo  en een zoon in de brugklas. Ik merkte al snel dat alles bij een (grote) middelbare school heel anders gaat dan bij de basisschool. Niet alleen voor het kind, ook voor de ouders. Ik vind het mooi om betrokken te kunnen zijn bij de school en daarom heb ik mij het afgelopen jaar opgegeven voor de ouderraad.  Op de basisschool heb ik een aantal jaar in de medezeggenschapsraad gezeten. Ik vind het belangrijk om signalen van ouders en leerlingen door te geven aan het onderwijsteam. Het is prettig dat je als ouder mee kunt denken en praten over beleid en veranderingen. Dus als u iets kwijt wilt, mail het ons gerust!

Mijn naam is Karina Broersen 42 jaar moeder van drie zonen en woonachtig in het mooie Abcoude. Mijn oudste zoon heeft gekozen voor het Vechtstede College en het is tot heden heel goed bevallen. Er verandert natuurlijk veel als je kind naar de middelbare school gaat en om toch een goed beeld en binding te krijgen met de school heb ik me met enthousiasme bij de ouderraad aangemeld. Zo kunnen we de feedback die wij van de kinderen krijgen terug koppelen aan de school en meedenken over verbeterpunten ed. In het dagelijks leven werk ik bij een makelaar in assurantiën in Amsterdam en ben ik verantwoordelijk voor de afdeling aansprakelijkheid. Daarnaast geef ik een keer per week atletiek training bij feniks in Amsterdam en loop ik zelf ook nog graag een rondje hard.

Mijn naam is Mariëtta van den Wijngaart en zit voor het vierde jaar in de Ouderraad van het Vechtstede College. Mijn twee dochters zitten allebei op het Vechtstede. Op de basisschool was ik ook al jaren actief als o.a. klassen moeder. Toen mijn oudste dochter naar de middelbare school ging, verandert er veel. Je bent minder betrokken. Om toch iets meer betrokken te blijven, ben ik de ouderraad gestapt. Zeker ook om de andere kant van de leerlingen te laten zien aan de schoolleiding, maar ook om te merken dan de schoolleiding niet alleen een goede school wil zijn door goed te presteren, maar dat het welzijn van de kinderen zeker ook belangrijk is.

Wat is het verschil tussen de MR en de OR?

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de WMO en in het reglement. De taken van de ouderraad zijn niet wettelijk vastgelegd. De ouderraad kan zelf regels opstellen in een huishoudelijk reglement van de ouderraad. De ouderraad geldt als een geledingenraad op school. Dit betekent dat ze advies uit kan brengen aan de MR over alle zaken die de ouders aangaan. De ouderraad heeft hiermee de mogelijkheid de MR zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. De ouderraad kan op deze manier via de MR een duidelijke positie op school innemen.

Is er contact met de Medezeggenschap Raad?

Ook in de Medezeggenschapsraad zijn ouders vertegenwoordigd, naast medewerkers van school en leerlingen. De MR is de formele gesprekspartner van de schoolleiding over meer beleidsmatige zaken zoals het Schoolplan en de begroting. De Ouderraad staat in contact met de Medezeggenschapsraad door een lid van de OR die tevens lid is van de oudergeleding van de MR. 

Ouderpeiling resultaten uitwerking Ouderpeiling 2017