Predicaat Excellente School (havo-afdeling)

Arc
Predicaat Excellente School (havo-afdeling)

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het Vechtstede College havo-afdeling excellent verklaard. De school mag het predicaat “Excellent” tot 2021. voeren. Ook in 2013 en 2014 en in de periode 2015 – 2018 kreeg het Vechtstede College het excellentie predicaat.

Wij zijn ontzettend trots! Er zijn dit jaar in Nederland 45 predicaten aan Voortgezet Onderwijs scholen toegekend. In de regio’s Amsterdam en Gooi & Vechtstreek zijn er slechts drie nieuwe v.o.- certificaten uitgedeeld.

Sinds kort is de organisatie van het traject Excellente Scholen in handen van de Inspectie van het Onderwijs. De waardering Goed van de inspectie is nu voorwaardelijk voor deelname aan het traject Excellente Scholen. De inspectie kijkt hierbij veel breder dan de excellentiecommissie en beoordeelt het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg. Het predicaat excellent is hierdoor nog waardevoller geworden.

Zowel de havo- als vwo- afdeling heeft de waardering goed van de onderwijsinspectie gekregen.Slechts een zeer beperkt aantal scholen heeft op dit moment de waardering goed van de onderwijsinspectie. De meeste scholen bezitten, evenals onze mavo-afdeling, de beoordeling voldoende.

Een Excellente school is een goede school met een specifiek profiel. In het juryrapport wordt de specifieke havo-benadering en havo didactiek benadrukt. Deze benadering zorgt voor zeer hoge opstroomcijfers (leerlingen groeien boven het basisschooladvies uit) en een de goede aansluiting op het hbo-onderwijs. Tegelijkertijd waardeert de commissie de goede sfeer, de gemotiveerde leerlingen en de gerichtheid op innovatie.

Het juryrapport kunt u hier lezen.

vlnr: rector Marcel van Dijk, plv rector Annerieke Kroeze, afdelingsleider havo bovenbouw Kirsten Vrolijk, havo docent/mentor Myrthe Corbijn.