Schoolboeken

Arc

Het Vechtstede College zorgt voor leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s en de (toegangs)kosten van digitaal leermateriaal. Aan dit materiaal zijn voor u geen kosten verbonden. U moet het merendeel wél zelf bestellen. Van onze schoolboekenleverancier Iddink ontvangt u gedetailleerde informatie over de bestelwijze. Met vragen over deze ‘gratis’ schoolboeken kunt u zich wenden tot de coördinator schoolboeken, de heer. F. Lagerwaard (FLagerwaard@gsf.nl).

Boeken bestellen voor schooljaar 2020-2021 is binnenkort mogelijk  www.iddink.nl. U heeft hiervoor een speciale code nodig die u van het Vechtstede College per e-mail zult ontvangen. Volg de bestelinstructies op de site.  De boeken worden thuis afgeleverd.