Schoolkosten / ouderbijdrage

Arc

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid zorgt voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs en ook de meeste lesmaterialen zijn voor u gratis. Sommige voorzieningen en activiteiten worden echter niet bekostigd. Voor deze extra activiteiten en voorzieningen betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt € 140,00 voor de leerjaren zonder CKV en € 165,00 voor de leerjaren met CKV en wordt geïncasseerd bij het bestellen van boeken bij de firma Van Dijk*.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit vier delen:

  • Cultuur en sport: Sportdagen, schaatsen en skiën, Vechtstede-dagen, Vechtstede Theater, Open Podium en CJP-pas.
  • Organisatie: Kluisje, school- en kopieerpasje, ouderavonden, representatie, jaarboek, leerlingbegeleiding en zorgteam, inspraakorganen (OR en MR) en LOB-activiteiten (deelname aan 4Strax).
  • Sociaal: Schoolfeesten, examengala, kerstvieringen, pretparkdag en eindejaarsactiviteiten.
  • Vakgebonden:  Vakexcursies, gastsprekers en veldwerkdagen.

* Het ministerie van Onderwijs verplicht alle scholen om voor de vrijwillige ouderbijdrage met de ouders/verzorgers van iedere leerling een overeenkomst aan te gaan. Om onnodig papierwerk te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen de overeenkomst digitaal af te wikkelen. Dat gebeurt via de website van schoolboekenleverancier Van Dijk. De overeenkomst komt automatisch tot stand wanneer u via deze site één of meer diensten of materialen bestelt.

Omdat de reiskosten voor excursies van de leerlingen niet meer door ons worden vergoed, hebben wij vorig schooljaar de ouderbijdrage naar beneden bijgesteld. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van deze bijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig.

Overige schoolkosten

Ouders van kinderen op het tweetalig vwo betalen een aanvullende bijdrage van € 125,00 per leerjaar. Hieruit worden alle extra kosten en activiteiten voor het tvwo betaald. Deze ouders ontvangen hiervoor een factuur van het Vechtstede College.

Ouders ontvangen ook een factuur van het Vechtstede College voor de deelname van hun kind aan studiereizen, uitwisselingen, examenreizen, excursies naar het buitenland en de deelname aan diverse examens (Anglia, Cambridge, IB, DELF, DELE en Goethe).

Het Vechtstede College verstuurt facturen enkele weken voor de activiteit per e- mail naar één ouder (financieel verantwoordelijke op aanmeldformulier). De afzender is gsf-noreply@gsf.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van alle schoolkosten 2019-2020:

Overzicht schoolkosten 2019-2020

Voor vragen over het betalen van de ouderbijdrage en/of facturen kunt u contact opnemen met het Vechtstede College via info-vsc@gsf.nl.