Schoolkosten / ouderbijdrage

Arc

Schoolkosten/ouderbijdrage

In Nederland zorgt de overheid voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Ook de meeste lesmaterialen zijn voor u gratis.

Sommige voorzieningen en activiteiten zijn echter niet inbegrepen.

Het gaat om extra activiteiten op het gebied van cultuur en sport, sociale activiteiten, vakgebonden activiteiten en enkele organisatorische voorzieningen.

Voor deze activiteiten en voorzieningen betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van deze bijdrage.

Naast de ouderbijdrage brengt het Vechtstede College de deelname aan werkweken, studiereizen, uitwisselingen, examenuitjes, excursies naar het buitenland en de deelname aan diverse examens (Anglia, Cambridge, IB, DELF, DELE en Goethe) in rekening.

Hieronder vindt u een overzicht van alle schoolkosten 2018-2019:

Overzicht schoolkosten 2018-2019

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt € 140,00 voor de leerjaren zonder CKV en € 165,00 voor de leerjaren met CKV. Omdat de reiskosten voor excursies van de leerlingen niet meer worden vergoed, is de ouderbijdrage naar beneden bijgesteld.

Ouders van kinderen op het tweetalig vwo betalen een verplichte aanvullende bijdrage van € 125,00. Hieruit worden alle extra kosten en alle extra activiteiten voor het tvwo betaald. Deze ouders ontvangen hiervoor een factuur.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit vier delen:

  • Cultuur en sport: extra activiteiten als sportdagen, schaatsen en skiën, Vechtstede-dagen, Vechtstede-theater, Open Podium, CKV-bijdrage, CJP-pas en andere extra activiteiten.
  • Organisatie: kluisje, school- en kopieerpasje, inspraakorganen (OR en MR), ouderavonden, representatie, jaarboek, LOB-activiteiten (deelname aan 4Strax).
  • Sociaal: schoolfeesten, examengala, kerstvieringen, pretpark-dag, eindejaaractiviteiten en leerlingbegeleiding.
  • Vakgebonden: vak-excursies, gastsprekers en veldwerkdagen.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Leerlingen voor wie geen bijdrage is betaald, kunnen niet deelnemen aan de extra activiteiten en geen gebruik maken van de aanvullende voorzieningen. Wel ontvangen zij het gratis lesmateriaal.

Het ministerie van Onderwijs verplicht alle scholen om voor de vrijwillige ouderbijdrage met de ouders/verzorgers van iedere leerling een overeenkomst aan te gaan. Om onnodig papierwerk te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen de overeenkomst digitaal af te wikkelen. Dat gebeurt via de website van schoolboekenleverancier Van Dijk. De overeenkomst komt automatisch tot stand wanneer u via deze site één of meer diensten of materialen bestelt.