Toelatingscriteria

Arc

Als uw kind in 2018 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden.  Voor schooljaar 2018-2019 hebben wij  de volgende brugklassen (éénjarige brugperiode):

 1. vwo (vwo-tweetalig onderwijs)         (vwo-advies)
 2. vwo                                                    (vwo-advies)
 3. havo/vwo                                           (havo of havo/vwo-advies)
 4. mavo/havo                                        (mavo of mavo/havo-advies)

We onderscheiden drie categorieën aanmeldingen:

Categorie 1: leerlingen woonachtig in Weesp, Abcoude, Diemen, Driemond, Nigtevecht, Muiden, Muiderberg en Nederhorst den Berg.

Categorie 2: broertje/zusje van een leerling die momenteel op het Vechtstede College zit en/of kind van een medewerker van het Vechtstede College of een van de andere GSF-scholen,

Categorie 3: leerlingen die niet behoren tot categorie 1 en/of tot categorie 2.

 • Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.
 • Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.
 • Leerlingen uit categorie 3 met een geschikt schooladvies worden alleen geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1 en 2, nog plaatsen beschikbaar zijn (zie onderstaande tabel)
Brugklas Beschikbare plaatsen
vwo-advies

(tweetalig of regulier)

84
Havo- en havo/vwo-advies 84
Mavo- en mavo/havo 84

We streven naar maximaal 252 leerlingen evenredig verdeeld over de verschillende afdelingen.

 

 • Bij overaanmelding in categorie 3 komt de plaatsing van leerlingen uit deze categorie door loting via een notaris tot stand.
 • De volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing, mits uiterlijk voor het einde van de aanmeldperiode aangemeld.
 • Leerlingen die niet zijn aangenomen bij de school van hun eerste keuze, kunnen zich vanaf woensdag 14 maart aanmelden bij het Vechtstede College. Niet geplaatste leerlingen uit categorie 3 hebben hierbij voorrang. Aanmeldingen in de’ tweede ronde’ worden behandeld op volgorde van binnenkomst, de categorieën aanmeldingen zijn niet van toepassing.
 • Leerlingen worden geplaatst op basis van schooladvies. Bij een ophoging van het schooladvies in april/mei n.a.v. de uitslag van de eindtoets (CITO/Route8/IEP) heeft de leerling niet automatisch recht op plaatsing in een andere (hogere) afdeling. Dit kan alleen als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling.

Na ontvangst van de aanmelding stuurt het Onderwijs Service Bureau van het Vechtstede College een bevestiging per e-mail aan de ouders/verzorgers, met daarin een beknopte beschrijving van de verdere gang van zaken.

Aanmeldformulieren die na deze aanmeldperiode binnen komen, zullen worden geretourneerd aan de afzender.

Leerlingen uit de regio Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost, Diemen, IJburg)

Het Vechtstede College doet niet mee met de matchingsprocedure in Amsterdam. U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeurscholen. Als uw kind wordt toegelaten op het Vechtstede College gaan wij ervan uit dat uw kind niet aan de matchingsprocedure in Amsterdam meedoet.

Als uw kind voor het Vechtstede College kiest, dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden. Hiervoor hebben wij het formulier “ELKK aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2018-2019” nodig.

Mochten wij een leerling uit de regio Amsterdam onverhoopt uitloten dan heeft deze leerling nog de mogelijkheid om mee te doen met de matchingsprocedure in Amsterdam.

Schrijf-je-in-avond

Leerlingen die al zeker weten dat ze naar het Vechtstede College willen kunnen zich alvast inschrijven voor de brugklas 2018-2019 op onze Schrijf-je-in-avond op donderdag 15 februari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur. Ze kunnen zich dan persoonlijk inschrijven en ook nog vragen stellen aan ons inschrijfteam. Op deze avond kunnen ouders terecht met vragen over specifieke zorgbehoeften van hun kind. Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode in maart 2018. De volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing.

Interview tweetalig vwo

Alle leerlingen die zich aanmelden voor de tvwo-klas ontvangen een uitnodiging voor een interview.

De belangrijke punten op een rij:

 • Aanmelding mogelijk in de officiële aanmeldperiode van maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart 12.00 uur.
 • Inschrijven ook mogelijk op de Schrijf-je-in-avond op donderdag 15 februari 2018 van 19.00 tot 20.30 uur.
 • Leerlingen worden alleen ingeschreven als er gebruik is gemaakt van het originele aanmeldformulier. Het is dus niet mogelijk om via een e-mail in te schrijven.
 • Het interview voor het tvwo vindt plaats op donderdag 15 maart 2018.

U kunt gebruik maken van het aanmeldformulier dat tijdens het Open Huis wordt uitgedeeld. Mocht u geen aanmeldformulier hebben gekregen, kunt u dit hier downloaden of aanvragen bij het Onderwijs Service Bureau.

Neemt u voor meer informatie contact op met:

 • de afdelingsleidster brugklas mevrouw R.Spoelder;
 • het Onderwijs Service Bureau via telefoonnummer 0294-805251;
 • of maak gebruik van het contactformulier.

Aanmelden voor klas 2 en hoger:

Om uw zoon of dochter aan te melden voor een hoger leerjaar, meldt u dit eerst per e-mail of telefoon bij de betreffende afdelingsleider (zie ‘contactpersonen’). Daarna vult u het aanmeldformulier in dat u vindt onder “Formulieren”
De afdelingsleider wint informatie in bij de school van herkomst en neemt daarna contact met u op.
Meer informatie bij de betreffende afdelingsleider of het OSB, 0294 80 52 50.