Toelatingscriteria

Arc

Als uw kind in 2019 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden.  Voor schooljaar 2019-2020 hebben wij  de volgende brugklassen (éénjarige brugperiode):

 1. vwo (vwo-tweetalig onderwijs)         (vwo-advies)
 2. vwo                                                    (vwo-advies)
 3. havo/vwo                                           (havo of havo/vwo-advies)
 4. mavo/havo                                        (mavo of mavo/havo-advies)

We onderscheiden drie aanmeldcategorieën:

Categorie 1: leerlingen woonachtig in Weesp, Abcoude, Diemen, Driemond, Nigtevecht, Muiden, Muiderberg en Nederhorst den Berg.

Categorie 2: broertje/zusje van een leerling die momenteel op het Vechtstede College zit en/of kind van een medewerker van het Vechtstede College of een van de andere GSF-scholen,

Categorie 3: leerlingen die niet behoren tot categorie 1 en/of tot categorie 2.

 • Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.
 • Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.
 • Leerlingen uit categorie 3 met een geschikt schooladvies worden alleen geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1 en 2, nog plaatsen beschikbaar zijn.

We streven naar maximaal 9 klassen evenredig verdeeld over de verschillende afdelingen.

 • Bij overaanmelding in categorie 3 komt de plaatsing van leerlingen uit deze categorie door loting via een notaris tot stand.
 • De volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing, mits uiterlijk voor het einde van de aanmeldperiode aangemeld.
 • Indien er ná de aanmeldperiode nog plekken beschikbaar zijn of komen op het Vechtstede College kunnen leerlingen die niet zijn aangenomen bij de school van hun eerste keuze, zich aanmelden. Leerlingen die zijn uitgeloot op het Vechtstede College uit categorie 3 hebben hierbij voorrang. Voor de overige aanmeldingen ná de aanmeldperiode geldt dat deze behandeld worden op volgorde van binnenkomst, de categorieën aanmeldingen zijn niet van toepassing.
 • In de regio het Gooi kunt u uw kind slechts op één school inschrijven.
 • Leerlingen worden geplaatst op basis van schooladvies. Bij een ophoging van het schooladvies in april/mei n.a.v. de uitslag van de eindtoets (CITO/Route8/IEP) heeft de leerling niet automatisch recht op plaatsing in een andere (hogere) afdeling. Dit kan alleen als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling.

Na ontvangst van de aanmelding stuurt het Onderwijs Service Bureau van het Vechtstede College een bevestiging per e-mail aan de ouders/verzorgers, met daarin een beknopte beschrijving van de verdere gang van zaken.

Aanmeldformulieren die na deze aanmeldperiode binnen komen, zullen worden geretourneerd aan de afzender.

Leerlingen uit de regio Amsterdam (Abcoude, Amsterdam-Zuidoost, Diemen, IJburg)

Het Vechtstede College doet niet mee met de matchingsprocedure in Amsterdam. U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeurscholen. Als uw kind wordt toegelaten op het Vechtstede College gaan wij ervan uit dat uw kind niet aan de matchingsprocedure in Amsterdam meedoet.

Als uw kind voor het Vechtstede College kiest, dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden. Hiervoor hebben wij het formulier “ELKK aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2019-2020” nodig.

Mochten wij een leerling uit de regio Amsterdam onverhoopt uitloten dan heeft deze leerling nog de mogelijkheid om mee te doen met de matchingsprocedure in Amsterdam. Wij laten leerlingen namelijk op dinsdag 12 maart weten of zij geplaatst zijn. Uitgelote leerlingen uit Amsterdam kunnen zich nog tot en met vrijdag 15 maart in Amsterdam aanmelden.

Schrijf-je-in-avond

Leerlingen die al zeker weten dat ze naar het Vechtstede College willen kunnen zich alvast inschrijven voor de brugklas 2019-2020 op onze Schrijf-je-in-avond op donderdag 7 februari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur. Ze kunnen zich dan persoonlijk inschrijven en ook nog vragen stellen aan ons inschrijfteam. Op deze avond kunnen ouders terecht met vragen over specifieke zorgbehoeften van hun kind. Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode van 4 tot en met 8 maart 12.00 uur. De volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing.

Interview tweetalig vwo

Alle leerlingen die zich aanmelden voor de tvwo-klas ontvangen een uitnodiging voor een interview. Dit interview vindt plaats op donderdag 14 maart 2019.

De belangrijke punten op een rij:

 • Aanmelding mogelijk in de officiële aanmeldperiode van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 12.00 uur.
 • Inschrijven ook mogelijk op de Schrijf-je-in-avond op donderdag 7 februari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur.
 • Leerlingen worden alleen ingeschreven als er gebruik is gemaakt van het originele aanmeldformulier. Het is dus niet mogelijk om via een e-mail in te schrijven.
 • Alle leerlingen ontvangen op dinsdag 12 maart s’middags uitsluitsel over plaatsing.

U kunt gebruik maken van het aanmeldformulier dat tijdens het Open Huis wordt uitgedeeld. Mocht u geen aanmeldformulier hebben gekregen, kunt u dit Aanmeldformulier 2019-2020 BRUGKLAS downloaden of aanvragen bij het Onderwijs Service Bureau.

Neemt u voor meer informatie contact op met:

 • de afdelingsleidster brugklas mevrouw R.Spoelder;
 • het Onderwijs Service Bureau via telefoonnummer 0294-805251;
 • of maak gebruik van het contactformulier.

Aanmelden voor klas 2 en hoger:

Om uw zoon of dochter aan te melden voor een hoger leerjaar, meldt u dit eerst per e-mail of telefoon bij de betreffende afdelingsleider (zie ‘contactpersonen’). Daarna vult u het aanmeldformulier in:  Aanmeldformulier 2019-2020 KLAS 2-6
De afdelingsleider wint informatie in bij de school van herkomst en neemt daarna contact met u op.
Meer informatie bij de betreffende afdelingsleider of het OSB, 0294 80 52 50.