Toelatingscriteria

De toelatingscriteria voor het schooljaar 2022-2023 zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar. Vorig schooljaar hebben wij drie verschillende categoriën ingevoerd.  De reden voor deze wijziging is dat wij het leerlingaantal niet verder meer willen én kunnen laten toenemen. Door de laatste grote verbouwing in 2019 kunnen wij onze leerlingen huisvesten in één gebouw dat ruim, licht en modern gefaciliteerd is. In ons gebouw willen en kunnen wij niet meer leerlingen huisvesten. 

Onze leerlingen verdienen de beste kansen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een te vol gebouw en een dependance dragen niet bij aan een optimale leeromgeving.

Het is daardoor niet mogelijk om automatisch alle aangemelde leerlingen toe te laten. Bij te veel aangemelde leerlingen zijn wij genoodzaakt om de toelating te reguleren. Wij doen dit aan de hand van de onderstaande toelatingscriteria. 

Toelatingscriteria voor schooljaar 2022-2023  

Voor aanmelding op onze school heeft de leerling minimaal een vmbo-t (mavo)-advies nodig van de basisschool. Voor schooljaar 2022-2023 hebben wij de volgende brugklassen (éénjarige brugperiode):

vwo (vwo-tweetalig onderwijs) (vwo-advies)

vwo (vwo-advies)

havo/vwo (havo of havo/vwo-advies)

mavo/havo (mavo of mavo/havo-advies)

Categorie 1: leerlingen woonachtig in Weesp of broertje/zusje van een leerling die momenteel op het Vechtstede College zit of kind van een medewerker van het Vechtstede College of één van de andere GSF-scholen.  

Categorie 2: leerlingen woonachtig in Abcoude, Diemen, Driemond, Nigtevecht, Muiden, Muiderberg en Nederhorst den Berg.

Categorie 3: leerlingen die niet behoren tot categorie 1 en 2.  

Plaatsingsvolgorde

Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst. 

Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1, nog plaatsen beschikbaar zijn.

Leerlingen uit categorie 3 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1 en 2, nog plaatsen beschikbaar zijn 

Wij streven naar maximaal 250 leerlingen in 9 klassen verdeeld over de verschillende afdelingen: 3 mavo/havo klassen, 3 havo/vwo klassen en 3 vwo klassen (in principe 2 tweetalig vwo en 1 regulier vwo).

De aanmeldperiode is van maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022 om 12.00 uur ’s middags.

Bij overaanmelding wordt er geloot per afdeling en op basis van de bovenstaande verdeling. Volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing. 

Leerlingen uit de regio Amsterdam
Het Vechtstede College doet niet mee met de matchingsprocedure in Amsterdam. U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeursscholen. Als uw kind voor het Vechtstede College kiest dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden. Hiervoor hebben wij het formulier “ELKK aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2022-2023” of het basisschooladvies nodig.

Aanmelden voor klas 2 en hoger:

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een hoger leerjaar voor schooljaar 2022-2023? Vult u dan s.v.p. onderstaand formulier in. Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen. Plaatsing van instromende leerlingen woonachtig buiten Weesp is zeer onzeker.
Formulier interesse instroom