Veel gestelde vragen coronavirus en de GSF

Arc

Wel of niet naar school?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.


Mondkapjesplicht
Vanaf 1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Per 1 december is het dragen van een mondkapje nu dus ook wettelijk verplicht op alle scholen van de GSF.

Het uitgangspunt hierbij is: leerlingen en medewerkers moeten in de verkeersruimten (gang, aula, kantine e.d.) een mondkapje dragen. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, waarbij het van belang is dat leerlingen en docenten 1,5 meter afstand houden. Als de leerling of docent zich buiten de les verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden.