• Wij zoeken een lid Raad van Toezicht met profiel financiën dat bij kan dragen aan diversiteit in brede zin én binding heeft met de Gooi- en Vechtstreek. In aanvulling op de huidige raad is de wens om een kandidaat toe te voegen uit een ander veld dan onderwijs, maar wel met grote affiniteit met onderwijs, jongeren, leren en ontwikkelen. De raad zoekt iemand die niet alleen bijdraagt aan verjonging, maar ook aan diversiteit in brede zin. Qua kennis en ervaring heeft de kandidaat een brede basis in financiën en bedrijfsvoering.

  • Naast de zogenaamde verticale verantwoording naar ministerie en inspectie maakt de GSF ook werk van horizontale verantwoording. Dat doen we door actief te participeren in projecten als Scholen op de kaart. Klik [...]

  • Het is 2020: we zijn toe aan een nieuw VIERjarenplan, verder bouwend op ‘Ambitieus en Betrokken 2016-2020’. Vooruitkijken vraagt ook om terugblikken. En als wij terugkijken, zien we dat het goed gaat met [...]

  • De Gooise Scholen Federatie (GSF) is een onderwijsinstelling met acht scholen voor voortgezet onderwijs en een internationale schakelklas in de Gooi en Vechtstreek. Met ruim 7000 leerlingen en circa 800 medewerkers is [...]

  • ISK Het Gooi in Laren verzorgt voor de hele regio Gooi en Vechtstreek het onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. In een veilige leeromgeving bereiden leerlingen van 12 tot 17 jaar zich voor op [...]

  • Casparus College is een overzichtelijke school voor vmbo in Weesp. Wij zijn de school ‘waar leren je werk wordt’. Leerlingen uit de hele regio (van het Gooi tot aan de grote stad) kunnen [...]

  • Het Vechtstede College is een dynamische en stabiele kwaliteitsschool met onderwijs in (tweetalig) vwo, havo en mavo. Vanuit een warm maar duidelijk pedagogisch klimaat geven wij ons onderwijs vorm. Wij zijn ambitieus, toekomstgericht, [...]

  • De Gooise Praktijkschool verzorgt het praktijkonderwijs voor de hele regio Gooi- en Vechtstreek. Bij ons is de leerling de maat. Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op een plek om gelukkig te [...]

  • Het Goois Lyceum is een middelgrote school voor havo, atheneum, technasium en gymnasium in het hart van Bussum met het predicaat ‘Excellente School’ op alle afdelingen. Wij geven onderwijs in een veilige [...]