De Gooise Praktijkschool verzorgt het praktijkonderwijs voor de hele regio Gooi- en Vechtstreek. Bij ons is de leerling de maat. Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op een plek om gelukkig te zijn, zich gerespecteerd te voelen en kan opgroeien tot een zelfstandig en zelfbewust mens met oog voor anderen en de omgeving. We leiden onze leerlingen toe naar passende arbeid en werken ook aan actief burgerschap, zelfstandig wonen en zinvolle vrijetijdsbesteding.

We doen dit vanuit de Big Picture Learning filosofie en geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs. Bepalend hierbij zijn de persoonlijke leerplannen gebaseerd op de kwaliteiten en interesses van de leerling, de meerjarige advisories (ongeveer 15 leerlingen die, onder leiding van een vaste advisor, meerdere jaren als leergroep bij elkaar blijven), het leren in de echte wereld door middel van projectmatig werken en het authentiek beoordelen waarbij de eigen reflectie op het leerproces centraal staat. We werken met herstelrecht. Door middel van dit pedagogisch model behouden we een positief schoolklimaat en voorkomen we schade door conflicten.

De Gooise Praktijkschool heeft voor de vierde keer op rij het predicaat Excellente School ontvangen.

De Gooise Praktijkschool maakt, samen met zeven andere vo-scholen uit de regio Gooi & Vechtstreek deel uit van de Gooise Scholen Federatie. We hechten met elkaar veel waarde aan professionele ontwikkeling. Zo krijg je bijvoorbeeld via de GSF Academie en een tweejaarlijkse onderwijsconferentie veel mogelijkheden je verder te ontwikkelen. Alle GSF-scholen zijn gecertificeerd als opleidingsschool.

“De leerling is de maat”

“De leerling is de maat”

Daarom Gooise Praktijkschool

De leerling is de maat op de Gooise Praktijkschool. Dit betekent dat wij streven naar maatwerk zodat elke leerling zich kan ontwikkelen volgens een individuele leerroute. Hierbij gaan wij uit van onderwijs dat past bij de eigen passies en interesses van de leerlingen, maar ook wat leerlingen kunnen én nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

  • Persoonlijke begeleiding met individueel ontwikkelingsplan
  • Leren in de echte wereld
  • De leerling is de maat
  • Big Picture Learning filosofie
  • Goede nazorg
  • Leren door doen

Contact

Gooise Praktijkschool
directeur: Lars Bremekamp
Laapersboog 5
1213 VC Hilversum
035-6264040
info-gps@gsf.nl

Meer weten?

Website Gooise Praktijkschool

Jaargids 2023-2024

Uitstroomrichtingen

Kijk mee op de Gooise Praktijkschool

Bekijk hier het introductiefilmpje van de school