Binnen de GSF hechten we grote waarde aan medezeggenschap. Als mensen vanuit diverse rollen en posities meedenken, verbetert dit de kwaliteit van ons onderwijs.

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting. De GMR adviseert het College van Bestuur over GSF-brede onderwerpen. Daarnaast is de GMR een sparringpartner voor het College van Bestuur. Op schoolniveau en binnen KIEN denken en beslissen de verschillende medezeggenschapsraden (MR’en) mee.

School Geleding Naam
A. Roland Holst College personeelsgeleding Peter Boonstra
personeelsgeleding Anouk Bijvank (secretaris)
oudergeleding Karin Princen
leerlinggeleding Sammi-May Krag-Vrolijk
Casparus College personeelsgeleding Elaine Reuling
oudergeleding Hester Pronk
College de Brink / ISK Het Gooi personeelsgeleding Marina van Linschoten
personeelsgeleding vacant
oudergeleding vacant
De Fontein personeelsgeleding Anna Vleming
oudergeleding Bianca Steenkamp
Goois Lyceum personeelsgeleding Ingrid Petri
personeelsgeleding Jorien de Nigtere
oudergeleding Michael Jonker
leerlinggeleding Mats Abspoel
Gooise Praktijkschool personeelsgeleding Casper Weismuller
oudergeleding Bert Voorbraak
leerlinggeleding vacant
Huizermaat personeelsgeleding Gert Boxem
personeelsgeleding Marijke de Loos
oudergeleding Marjet Winsemius
leerlinggeleding Juliëtte Bouwens
Vechtstede College personeelsgeleding Erik van Neer (voorzitter)
personeelsgeleding Matthijs Schukking (lid DB)
oudergeleding Dianne Franke
leerlinggeleding Jill Kapteijn
leerlinggeleding Sude Bildirici
KIEN – bestuursbureau personeelsgeleding Sarah Megens

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) loopt via het bestuurssecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:

Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 171
1250 AD Laren
T 035 692 67 00
E info@gsf.nl

Reglementen medezeggenschap

GMR-reglement

MR-reglement

Medezeggenschapsstatuut

Huishoudelijk Reglement