Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd

Huizermaat is een school met veel persoonlijke aandacht, een school waar de leerling centraal staat. De leerlingen op Huizermaat voelen zich gekend en geaccepteerd. Onder persoonlijke aandacht verstaan we ook de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen. We gaan met elkaar om op basis van onderling vertrouwen, met respect en optimisme ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. De mentor is daarin de spil. Per klas zijn er twee mentoren voor het begeleiden van leerlingen. De vorderingen worden gevolgd en besproken met leerlingen en ouders. Op deze wijze voelt elke leerling zich gekend en erkend binnen Huizermaat.

Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. Dat we de lat hoog leggen is zichtbaar op onze kwaliteits- en opbrengstenkaarten en op onze website onder ‘Scholen op de kaart’. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisverwerving.

“Er worden je op Huizermaat kansen geboden, je krijgt ruimte om je te ontwikkelen en je wordt op de best mogelijke manier ondersteund.“

“Er worden je op Huizermaat kansen geboden, je krijgt ruimte om je te ontwikkelen en je wordt op de best mogelijke manier ondersteund.“

Daarom Huizermaat

Huizermaat is een school met veel keuzemogelijkheden. We dagen je uit om vooruit te kijken, zélf te ervaren en keuzes te maken die bij jou passen.

Naast mavo-, havo- en vwo-onderwijs bieden wij ook gymnasium- en technasiumonderwijs aan. Welke richting past bij jou? Waar ben je goed in? Op Huizermaat ontdek je dat allemaal.

  • persoonlijke aandacht
  • uitstekende prestaties
  • ruimte voor zelfontplooiing
  • gevarieerd onderwijsaanbod
  • positieve leeromgeving

Contact

Huizermaat
rector: mevrouw drs. T.A. de Ruijter MEM
Monnickskamp 7,
1273 JP Huizen
035-528 7021
info-hzm@gsf.nl
www.huizermaat.nl

Meer weten?

Website Huizermaat

Leerlingmagazine 2022-2023

Oudermagazine 2022-2023

Kijk mee bij Huizermaat

Deze film geeft een goede sfeerimpressie van Huizermaat. Kijk op de website van Huizermaat voor nog veel meer leuke video’s.