Jaarlijks legt de GSF verantwoording af in het jaarverslag.

De GSF vervult een maatschappelijke opdracht die meer omvat dan examenresultaten. Wij verzorgen toekomstgericht onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Wij ontvangen daarvoor financiering uit publieke gelden. We vinden het dan ook noodzakelijk om ons in het openbaar te verantwoorden. Daarbij vatten we het begrip verantwoording ruim op: niet alleen een financiële verantwoording, maar ook een toelichting hoe we omgaan met de ons toevertrouwde middelen.

Infographics 2021

Met onderstaande infographics geven we in één oogopslag de belangrijkste en meest gelezen feiten en cijfers weer over het jaar 2021.

Infographic GSF algemeen 2021

Infographic GSF in het nieuws 2021

Infographic GSF onderwijs 2021

Infographic GSF medewerkers 2021

Infographic GSF bedrijfsvoering 2021

Eerdere jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017