Het A. Roland Holst College (ARHC) in Hilversum wordt, als eerste middelbare school in de regio, een daltonschool.
De docenten en medewerkers hebben in de afgelopen maanden de gezamenlijke keuze naar daltononderwijs gemaakt, meldt de school. ’De wortels van daltononderwijs zijn al bijna net zo oud als het Roland Holst zelf. Zelfstandigheid, samenwerking en keuzevrijheid is een greep uit de kernwaarden achter de gestructureerde en motiverende aanpak van daltononderwijs.’ Dit sluit volgens het Roland Holst goed aan bij het eigen onderwijs, waar keuzelessen en projecten al in het programma zaten.

,,Het A. Roland Holst College viert dit jaar dat ze 120 jaar bestaat”, licht rector Peter Kromdijk toe. ,,En in al die jaren bleef de school in ontwikkeling. We zijn niet van gisteren, maar ontwikkelen richting morgen. In die ontwikkeling staan we inmiddels zo dicht bij Dalton, dat het logisch was om ook een volgende stap te zetten.”

Expertise

Door zich aan te sluiten bij de Nederlandse Dalton Vereniging kan het Roland Holst volgens Kromdijk gebruikmaken van de expertise van heel veel scholen. ,,Daarmee maken we ons onderwijs nog beter”, stelt de rector. ,,Daarnaast zijn de vaardigheden die bij Dalton horen, vaardigheden die leerlingen in het verdere leven hard nodig hebben. We gaan uit van onze kracht: betere aansluiting vanuit het basisonderwijs naar het middelbare onderwijs, persoonlijke aandacht en kansen bieden, diplomasucces en betere aansluiting bij het vervolgonderwijs.” Dalton biedt volgens Kromdijk ’extra mogelijkheden en een geweldig netwerk bij andere scholen om die sterke punten te benutten’.

Verantwoordelijkheid

Binnen een duidelijke structuur krijgen leerlingen volgens de school de vrijheid om eigen keuzes te maken en daarmee ook de verantwoordelijkheid om hier verstandig mee om te gaan. Daarvoor krijgen ze ook extra begeleiding van een coach. Elke week zijn er vijf daltonuren waarin leerlingen zelf bepalen aan welk vak ze werken, waardoor ze betrokken raken bij hun eigen leerproces en een actieve studiehouding ontwikkelen.

,,Wij vinden het belangrijk om de voorwaarden voor leerlingen zo goed mogelijk te organiseren en wat ons betreft zit dat in de begeleiding, coaching en mentoraat”, benadrukt Kromdijk. ,,Daarom zetten we daar veel meer dan andere scholen op in. Zo kunnen leerlingen veilig en begeleid oefenen in het nemen van verantwoordelijkheid.”

Samenwerking

Verschillende activiteiten bevorderen volgens de school samenwerking tussen leerlingen uit dezelfde klas, andere klassen en zelfs andere leerjaren. Mentorlessen richten zich op sociale vaardigheden. Door de vrijheid om tijdens daltonuren zelf te kiezen aan welk vak ze werken, leren leerlingen verder efficiënter met hun tijd om te gaan. Een planner helpt hen hun taken bij te houden, en inschrijving voor begeleiding zorgt ervoor dat ze zelf krijgen wat ze nodig hebben.

De keuzemogelijkheden tijdens de wekelijkse daltonuren en de ondersteuning in de brugklas zorgen er volgens het Roland Holst voor dat leerlingen meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces en zelfstandig kunnen werken. ’Dit bevordert een zelfstandige studiehouding die van pas komt in het vervolgonderwijs na de middelbare school.’ Leerlingen reflecteren regelmatig samen met hun mentor en docenten op hun leerproces.

In oprichting

Een daltonschool ben je niet van de een op de andere dag. Dat is een proces van een aantal jaar, waarin je als school steeds laat zien dat je in ontwikkeling bent. Het AHRC is nu een daltonschool in oprichting. In de komende twee jaar zullen aanpassingen en uitbreidingen worden doorgevoerd in het onderwijs. De school verwacht in het schooljaar 2025-2026 het keurmerk Dalton te ontvangen. Dan is het Roland Holst de eerste middelbare school met daltononderwijs op mavo, havo en vwo-niveau in het Gooi en de Vechtstreek.