Het bestuur van de Gooise Scholen Federatie heeft het besluit genomen om geen Agora-onderwijs aan te bieden binnen haar scholen. Dit besluit is genomen na uitgebreid onderzoek en gesprekken met bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat het bestuur de mening onderschrijft dat er meer ruimte is voor gepersonaliseerd onderwijs binnen Het Gooi, maar stelt ook vast dat Agora-onderwijs niet de eerste keuze is om hier binnen de GSF invulling aan te geven.
Zij kiest er nu voor om de focus te houden op doorontwikkeling van de al bestaande  onderwijsconcepten binnen de GSF. Daarnaast zal – in samenspraak met belanghebbenden – worden onderzocht welke rol de GSF kan spelen in het uitbreiden van het aanbod van gepersonaliseerd onderwijs in de regio.