In de maanden november en december doet het Casparus College mee aan een project waarbij ontbijt wordt aangeboden aan leerlingen die, om welke reden dan ook, thuis niet hebben ontbeten.

Dit betekent dat er dagelijks tussen 08.00 en 09.00 in de aula ontbijt kan worden gegeten door leerlingen die daar behoefte aan hebben. Leerlingen hoeven zich niet vooraf op te geven of aan te melden, deelnemen kan simpelweg door aan te melden bij de kantine in de aula.

Een goede start van de dag is belangrijk, zeker voor kinderen, en een ontbijt hoort daar uiteraard bij. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland dagelijks bijna 30.000 kinderen naar school gaan zonder te hebben ontbeten. De reden hiervoor verschilt van tijdgebrek en organisatie tot financiële uitdagingen. In verband hiermee is de overheid vorig jaar gestart met het invoeren van schoolontbijt op 500 basisscholen. Hieruit bleek dat leerlingen die (goed) ontbijten zich beter kunnen concentreren en meer energie hebben. Daarnaast is het ook beter voor het lichaam om te ontbijten.

De start is op dinsdag 14 november. Ouders hebben hierover reeds bericht gehad.