Wij, de besturen van de Gooise Scholen Federatie en Talent Primair, hebben kennisgenomen van de sterke wens van ouders om Agora onderwijs te gaan aanbieden in de regio Gooi & Vechtstreek. Wij zijn onder de indruk van de gedrevenheid en betrokkenheid van deze ouders en willen graag nader verkennen hoe we in deze behoefte zouden kunnen gaan voorzien. Ook wij zijn zeer gemotiveerd om voor deze doelgroep leerlingen, voor wie volgens deze ouders in deze regio geen passend aanbod is, te streven naar het best mogelijke onderwijs.

Daartoe zullen we als gezamenlijke besturen stappen gaan zetten die nodig zijn om te komen tot een zo kansrijk mogelijk vervolg. Deze ouders en hun leerlingen verdienen dat we daarbij zorgvuldigheid betrachten en dat kost tijd. We denken tot de zomervakantie 2024 nodig te hebben om alle noodzakelijke afwegingen te kunnen maken. Dat betekent dat onze verkenning gericht is op een mogelijke start in het cursusjaar 2025/2026.