Het A. Roland Holst College (ARHC) in Hilversum heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe rector, Peter Kromdijk. Het ARHC is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie. Het reguliere onderwijs op het ARHC is een moderne variant op het traditionele onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven op mavo-, havo-, havo/vwo- en vwo-niveau met daarbij ook keuzelessen en projecten. Daarnaast biedt de school twee bijzondere onderwijsconcepten: QUEST ‘21 en Talent.

Peter Kromdijk was achtereenvolgens toproeier, coach, promovendus kerkgeschiedenis en docent levensbeschouwing en filosofie. In de afgelopen jaren heeft hij op verschillende VO-scholen gewerkt als leidinggevende. Hier gaf hij zowel leiding aan onderwijsontwikkelingen als complexe organisatorische processen. “Ik kijk met veel plezier uit naar mijn start als rector op het Roland Holst. De mensen, de sfeer en al het moois dat er gebeurt. Ik kan niet wachten om daar kennis mee te maken!”

Het bestuur van de GSF is verheugd over de komst van Peter Kromdijk naar het ARHC. “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Peter met al wat hij meebrengt de belofte van verdraaid goed onderwijs aan onze leerlingen zal realiseren en ons GSF-team verder zal versterken” aldus het College van Bestuur.

Peter Kromdijk volgt René Karman op die, na vier jaar rector te zijn geweest op het ARHC, de school goed achterlaat en nu verder gaat als directeur van College de Brink en de ISK Het Gooi te Laren. Het College van Bestuur, bestaande uit Annet Kil en Kees Stolwijk, is René bijzonder erkentelijk voor alles wat hij voor het A. Roland Holst College heeft betekend. “We zijn blij dat René met zijn kennis en kunde en zijn professionele achtergrond in het (hoger) beroepsonderwijs, zich nu binnen de GSF gaat inzetten voor ons vmbo.”