De GSF is een professionele organisatie waarin acht ambitieuze scholen samenwerken. Iedere school heeft een eigen gezicht en geeft op eigen wijze vorm aan uitdagend en betekenisvol onderwijs.

We vinden elkaar in onze missie, ambitie en kernwaarden. We inspireren elkaar en leren van elkaar. In het onderwijs op al onze scholen streven we naar hoge kwaliteit, brede ontwikkeling van leerlingen en maatschappelijke binding.

De GSF voert een gemeenschappelijk beleid op het gebied van personeel, financiën, faciliteiten en ICT. Voor onze leerlingen biedt de GSF ook een belangrijk voordeel: bij door- en afstroom kunnen zij in principe bij een andere GSF-school terecht. Een gemakkelijke overstap bevordert een kansrijke schoolloopbaan.

De GSF-scholen leveren prima onderwijskwaliteit, zijn goed gehuisvest, maken gebruik van moderne ICT-voorzieningen, bieden veel keuzes voor leerlingen en hebben een enthousiast en professioneel team van docenten en ondersteuning. De GSF biedt onze medewerkers de ruimte om te netwerken en te professionaliseren; hiervoor hebben we onze eigen GSF Academie. In de GSF Academie bieden we een scholingsaanbod aan voor docenten door docenten.

De Gooise Scholen Federatie bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek. Acht scholen, ieder met een eigen gezicht. We vinden elkaar in onze missie en kernwaarden. We inspireren elkaar en leren van en met elkaar om het beste uit onszelf te halen. Wij willen er voor iedereen zijn. En we willen leerlingen helpen een betere wereld te maken. Dat is onze bedoeling en daarom beloven we onze leerlingen verdraaid goed onderwijs. 

ONZE CULTUUR IS WAARDEVOL 

Wij streven naar een cultuur waarin we: – Elkaar helpen de belofte van verdraaid goed onderwijs waar te maken; – Iedere leerling dezelfde kansen bieden, gericht op een brede ontwikkeling (burgerschap). Daartoe spelen we een proactieve rol in het leven van onze leerlingen, in samenspraak met onze ouders. De GSF scholen hebben oog voor een duurzaam aanbod in de ontwikkeling van onze leerlingen, onze maatschappij en onze planeet. We dragen onze kernwaarden uit. 

WE STAAN DUS VOOR 

  • Goed werkgeverschap en vitaal werknemerschap
  • Het delen van kennis, kunde en ervaring tussen onze scholen
  • Een kennis-, informatie- en expertisenetwerk
  • Een (pro)actieve rol in het onderwijslandschap

Wat wij onze leerlingen met verdraaid goed onderwijs beloven, is een andere bril en een ander gezichtspunt. Onze eerste blik is altijd gericht op het belang van de leerling, daarna volgt pas een blik op de regels. Het vraagt stoutmoedigheid om te durven doen wat de bedoeling is. Om tussen de regels door te zien wat telt.

De scholen van de GSF worden ondersteund door het Kennis, Inspiratie en Expertise Netwerk (KIEN). Hierin zijn ondergebracht de afdelingen Ontwikkeling
& Kwaliteit, Personeel en Organisatie (incl. salarisadministratie), Financiën en Facilitair Beheer, ICT, evenals de stafafdeling van het College van Bestuur
(secretaris, communicatie, juridische zaken en secretariaat).

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws